Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mawrth, 18 Medi 2018
Dechrau
11:00 am
Diwedd
11:00 am
Short Agenda
Bydd cyfarfod cyntaf Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol yn cael ei gynnal am 11am ar 18.09.2018 yn Theatr y Colisëwm, Aberdâr, CF44 8NG.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Site Visit (see agenda)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.