Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Llun, 2 Rhagfyr 2019
Dechrau
2:00 pm
Diwedd
2:00 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol yn cael ei gynnal am 2pm ar 2ail Rhagfyr yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, CF42 6NL.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Site Visit (see agenda)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.