Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Thursday, 6 February 2020
Dechrau
2:00 PM
Diwedd
2:00 PM
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r Grwp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau yn cael ei gynnal yn Adeiladau'r Cyngor, Parlwr y Maer, Heol Gelliwastad, Pontypridd, CF37 2DP am 2pm.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Site Visit (see agenda)

Aelod o Bwyllgor(au)