Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Iau, 6 Chwefror 2020
Dechrau
2:00 pm
Diwedd
2:00 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod o'r Grwp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau yn cael ei gynnal yn Adeiladau'r Cyngor, Parlwr y Maer, Heol Gelliwastad, Pontypridd, CF37 2DP am 2pm.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Site Visit (see agenda)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.