Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Mercher, 25 Ionawr 2017
Dechrau
10:00 am
Diwedd
10:00 am
Short Agenda
Bydd cyfarfod o Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg yn cael ei gynnal am 10am ar 25-01-2017 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX.

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Cofnodion

Adroddiadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.