The following motions have been discussed and decided on:

Notices of Motions
MeetingDateMotion TitleProposerSeconderStatusDetails of Motion
Council 

 01.03.17

The strategic importance of Talbot Green and Pontyclun in the economic development of Rhondda Cynon Taf.

Cllr Jarman  Cllr G Davies 

Cymeradwywyd

Agenda 01.03.17 (section14)
 Cyngor  27.06.18  Ymgyrch Ymwybyddiaeth
Gyhoeddus o Sepsis
Y Cynghorydd A.Calvert  Y Cynghorydd L.M Adams  

Cymeradwywyd

 Agenda 27.06.18 (agenda eitem 8)
 Cyngorl  19.09.18  Cynllun Wardeiniaid Eira Gwirfoddol Y Cynghorydd  P. Jarman Y Cynghorydd S. Rees-Owen  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant  Agenda 19.09.18 ( agenda eitem 13)
 Cyngor  24.10.18  Cofrestr Cynnyrch Bwyd   Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd  E Stephens  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Cyllid a Chyflawniad  Agenda 24.10.18 ( agenda eitem 15a)
 Cyngor  24.10.18  Ymwybyddiaeth o Iechyd
Meddwl
Y Cynghorydd . W. Treeby  Y Cynghorydd. J. Harries  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Iechyd a Lles  Agenda 24.10.18 ( Agenda eitem 15b)
 Cyngor  28.11.18  Anafiadau i'r Ymennydd
(ABI)
 Y Cynghorydd.W.Lewis Y Cynghorydd . G. Caple  

Cymeradwywyd

 Agenda 28.11.18

(agenda eitem 13)

 Cyngor  16.01.19  Brexit Y Cynghorydd .M.Forey  Y Cynghorydd.L.M.Adams  

Cymeradwywyd

 Agenda 16.01.19

(agenda eitem 12a)

 Cyngor  16.01.19  Cyllid yr Heddlu Y Cynghorydd R.Smith Y Cynghorydd . R. Lewis

Cymeradwywyd

 Agenda 16.01.19

(agenda eitem 12b)

 Cyngor  06.03.19  Y Lleng Brydeinig Frenhinol  Y Cynghorydd M Webber  Y Cynghorydd J Harries  

Cymeradwywyd

 Agenda 06.03.19

(agenda eitem 14a)

 Cyngor  06.03.19  Clefyd Niwronau Motor  Y Cynghorydd S Evans  Y Cynghorydd M Norris  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Iechyd a Lles  Agenda 06.03.19

(agenda eitem 14b)

Cynogor 27.03.19

Y Bil Awtistiaeth

Y Cynghorydd J James Y Cynghorydd L Hooper Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Iechyd a Lles Agenda 27.03.19
Cyngor 27.03.19

RNIB Cymru - Pecyn Adnoddau Siarter y Stryd

Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd G Davies Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Iechyd a Lles Agenda 27.03.19
Cyngor 10.04.19

Pwyllgor Deisebau

Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd G Davies

Ddim wedi'i fabwysiadu

Agenda 10.04.19
Cyngor 10.04.19

Gwasanaethau Mamolaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Y Cynghorydd L M Adams Y Cynghorydd R Yeo

Cymeradwywyd

Agenda 10.04.19
 Cyngor  19.06.19  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf  Y Cynghorydd M Webber  Y Cynghorydd P Jarman  

Cymeradwywyd

 Agenda 19.06.19
Cyngor 19.06.19 Cynhadledd Ieuenctid Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd H Fychan

Cymeradwywyd

Agenda 19.06.19
Cyngor 18.09.19  Setliad Cyflog Y Cynghorydd J Bonetto Y Cynghorydd M Webber

 

Cymeradwywyd

 Agenda 18.09.19
Cyngor 18.09.19  Datblygu’r Rheilffordd Y Cynghorydd G Davies Y Cynghorydd K Morgan

 Cyfeiriwyd at y

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Agenda 18.09.19
Cyngor 23.10.19 Iechyd Meddwl Y Cynghorydd G. Hughes Y Cynghorydd G. Caple

 Cymeradwywyd

 Agenda 23.10.19
Cyngor 23.10.19 Pyllau Padlo Y Cynghorydd E. Webster Y Cynghorydd J. Davies

 Cymeradwywyd

 Agenda 23.10.19

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.