Skip to main content

Rhybudd o Gynnig

The following motions have been discussed and decided on:

Notices of Motions
MeetingDateMotion TitleProposerSeconderStatusDetails of Motion
Council 

 01.03.17

The strategic importance of Talbot Green and Pontyclun in the economic development of Rhondda Cynon Taf.

Cllr Jarman  Cllr G Davies 

Cymeradwywyd

Agenda 01.03.17 (section14)
 Cyngor  27.06.18  Ymgyrch Ymwybyddiaeth
Gyhoeddus o Sepsis
Y Cynghorydd A.Calvert  Y Cynghorydd L.M Adams  

Cymeradwywyd

 Agenda 27.06.18 (agenda eitem 8)
 Cyngorl  19.09.18  Cynllun Wardeiniaid Eira Gwirfoddol Y Cynghorydd  P. Jarman Y Cynghorydd S. Rees-Owen  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant  Agenda 19.09.18 ( agenda eitem 13)
 Cyngor  24.10.18  Cofrestr Cynnyrch Bwyd   Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd  E Stephens  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Cyllid a Chyflawniad  Agenda 24.10.18 ( agenda eitem 15a)
 Cyngor  24.10.18  Ymwybyddiaeth o Iechyd
Meddwl
Y Cynghorydd . W. Treeby  Y Cynghorydd. J. Harries  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Iechyd a Lles  Agenda 24.10.18 ( Agenda eitem 15b)
 Cyngor  28.11.18  Anafiadau i'r Ymennydd
(ABI)
 Y Cynghorydd.W.Lewis Y Cynghorydd . G. Caple  

Cymeradwywyd

 Agenda 28.11.18

(agenda eitem 13)

 Cyngor  16.01.19  Brexit Y Cynghorydd .M.Forey  Y Cynghorydd.L.M.Adams  

Cymeradwywyd

 Agenda 16.01.19

(agenda eitem 12a)

 Cyngor  16.01.19  Cyllid yr Heddlu Y Cynghorydd R.Smith Y Cynghorydd . R. Lewis

Cymeradwywyd

 Agenda 16.01.19

(agenda eitem 12b)

 Cyngor  06.03.19  Y Lleng Brydeinig Frenhinol  Y Cynghorydd M Webber  Y Cynghorydd J Harries  

Cymeradwywyd

 Agenda 06.03.19

(agenda eitem 14a)

 Cyngor  06.03.19  Clefyd Niwronau Motor  Y Cynghorydd S Evans  Y Cynghorydd M Norris  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Iechyd a Lles  Agenda 06.03.19

(agenda eitem 14b)

Cynogor 27.03.19

Y Bil Awtistiaeth

Y Cynghorydd J James Y Cynghorydd L Hooper Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Iechyd a Lles Agenda 27.03.19
Cyngor 27.03.19

RNIB Cymru - Pecyn Adnoddau Siarter y Stryd

Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd G Davies Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Iechyd a Lles Agenda 27.03.19
Cyngor 10.04.19

Pwyllgor Deisebau

Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd G Davies

Ddim wedi'i fabwysiadu

Agenda 10.04.19
Cyngor 10.04.19

Gwasanaethau Mamolaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Y Cynghorydd L M Adams Y Cynghorydd R Yeo

Cymeradwywyd

Agenda 10.04.19
 Cyngor  19.06.19  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf  Y Cynghorydd M Webber  Y Cynghorydd P Jarman  

Cymeradwywyd

 Agenda 19.06.19
Cyngor 19.06.19 Cynhadledd Ieuenctid Y Cynghorydd P Jarman Y Cynghorydd H Fychan

Cymeradwywyd

Agenda 19.06.19
Cyngor 18.09.19  Setliad Cyflog Y Cynghorydd J Bonetto Y Cynghorydd M Webber

 

Cymeradwywyd

 Agenda 18.09.19
Cyngor 18.09.19  Datblygu’r Rheilffordd Y Cynghorydd G Davies Y Cynghorydd K Morgan

 Cyfeiriwyd at y

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Agenda 18.09.19
Cyngor 23.10.19 Iechyd Meddwl Y Cynghorydd G. Hughes Y Cynghorydd G. Caple

 Cymeradwywyd

 Agenda 23.10.19
Cyngor 23.10.19 Pyllau Padlo Y Cynghorydd E. Webster Y Cynghorydd J. Davies

 Cymeradwywyd

 Agenda 23.10.19
Cyngor 27.11.19 Tân gwyllt tawel Y Cynghorydd S Rees Y Cynghorydd J Bonetto

 Cymeradwywyd

Agenda 27.11.19
Cyngor 15.01.20 Rhaglen plannu coed Y Cynghorydd S Rees Y Cynghorydd G Jones

 Cymeradwywyd

Agenda 15.01.20
Cyngor 15.01.20 Trwyddedau
Teledu
Y Cynghorydd J Edwards Y Cynghorydd S Morgans

 Cymeradwywyd

Agenda 15.01.20
Cyngor 05.02.20 Diwedd i Lymder Y Cynghorydd G Hughes Y Cynghorydd G Caple

 Cymeradwywyd

Agenda 05.02.20
Cyngor 05.02.20 Gwasanaethau Cyngor ar Bopeth Y Cynghorydd G R Davies Y Cynghorydd P Jarman

 Cymeradwywyd

Agenda 05.02.20

Cyngor

(Materion Brys)

05.02.20

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

Y Cynghorydd A Morgan Y Cynghoryyd M Webber

 Cymeradwywyd

Agenda 05.02.20

Cyngor

(Materion Brys) 

05.02.20

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

Y Cynghorydd M Powell Y Cynghorydd L Walker

 Ddim wedi'i fabwysiadu

Agenda 05.02.20

 Cyngor

04.03.20

Plismona yn y
gymuned

Y Cynghorydd E George Y Cynghorydd A S Fox

 Cymeradwywyd

Agenda 04.03.20

 Cyngor

04.03.20

 Storm Dennis

Y Cynghorydd J Harries Y Cynghorydd J Bonetto

  Cymeradwywyd

 Agenda 04.03.20

 Cyngor

 29.07.20

Ofal
gan Berthnasau a Chyfeillion

 Y Cynghorydd J James  Y Cynghorydd L Hooper

 Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu – Plant a Phobl Ifanc

 Agenda 29.07.20

 Cyngor

 23.09.20

Sectorau
penodol yn y diwydiant awyrennau

 Y Cynghorydd J Bonetto  Y Cunghorydd G Holmes

  Cymeradwywyd

 Agenda 23.09.20

 Cyngor

07.10.20

Cefnogi'r unigolion sydd fwyaf agored i niwed yn
o ganlyniad i'r cyfnod clo

Y Cynghorydd S Evans Y Cynghorydd P Jarman

  Cymeradwywyd

Agenda 07.10.20

 Cyngor

25.11.20

Y Lifogydd yn RCT

 Y Cynghorydd H Fychan  Y Cynghorydd E Griffiths

Cymeradwywyd

 Agenda 25.11.20

 Cyngor

25.11.20

Cyfarpar
Diogelu Personol

Y Cynghorydd G Hughes Y Cynghorydd L M Adams

Gohiriwyd i'r cyfarfod nesaf

 Agenda 25.11.20

 Cyngor

16.12.20

Cyfarpar Diogelu Personol

 Y Cynghorydd G Hughes  Y Cynghorydd L M Adams

 Cymeradwywyd

 Agenda 16.12.20

 Cyngor

16.12.20

Incwm Sylfaenol Cynhwysol (UBI)

 Y Cynghorydd M Griffiths  Y Cynghorydd T Williams

 Cymeradwywyd

 Agenda 16.12.20

 Cyngor

16.12.20

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

 Y Cynghorydd M Webber  Y Cynghorydd G Hughes

 Cymeradwywyd

 Agenda 16.12.20

 Cyngor

20.01.21

Plentyn sy'n byw mewn tlodi

Y Cynghorydd P Jarman  Y Cynghorydd H Fychan

 Cymeradwywyd

Agenda 20.01.21

 Cyngor

10.02.21

Credyd Cynhwysol

Y Cynghorydd M Forey Y Cynghorydd J Bonetto

 Cymeradwywyd

Agenda 10.02.21

 Cyngor

10.02.21

Cwestiynau Yr Aelodau

Y Cynghorydd M Powell Y Cynghorydd L Walker

 Ddim wedi'i fabwysiadu

Agenda 10.02.21

 Cyngor

10.03.21

 British Gas

Y Cynghorydd M Adams Y Cynghorydd S Bradwick

 Cymeradwywyd

 Agenda 10.03.21

Cyngor

 30.06.21  Ymgyrch Gwrth-Sbwriel   Y Cynghorydd M Powell  Y Cynghorydd L Walker  Ddim wedi'i fabwysiadu  Agenda 30.06.21

Cyngor

 30.06.21 Cynllun Pensiwn Y Glowyr  Y Cynghorydd G Caple  Y Cynghorydd R Williams  Cymeradwywyd  Agenda 30.06.21

Cyngor

29.09.21 Cyflog Arwyr Rheng Flaen Y Cyngorydd M Griffiths Y Cynghorydd J Barton Cymeradwywyd Agenda 29.09.21
Cyngor 29.09.21 Islamoffobia Y Cynghorydd W Lewis Y Cynghorydd S Evans Cymeradwywyd Agenda 29.09.21
Cyngor 20.10.21  Tor-Dyletswydd Parcio  Y Cynghorydd E Webster  Y Cynghorydd K Morgan  Ddim wedi'i fabwysiadu  Agenda 30.10.21
Cyngor 24.11.21 Bancio'r Tir Y Cynghorydd L Hooper Y Cynghorydd S Trask Ddim wedi'i fabwysiadu

Agenda 24.11.21

Cyngor 24.11.21 Recrwtio Pobl Ifainc i'r Fyddin Y Cynghorydd G R Davies Y Cynghorydd P Jarman Ddim wdi'i fabwysiadu Agenda 24.11.21
Cyngor 15.12.21 Banc Barclays yn cael ei gangen Y Cynghorydd S Bradwick Y Cynghorydd M Forey Cymeradwywyd Agenda 15.12.21
Cyngor 19.01.22 Cynllun Grant Nyth Y Cynghorydd A Roberts Y Cynghorydd W Lewis Cymeradwywyd Agenda 19.01.22
Cyngor 19.01.22 Prisiau Ynni Y Cynghorydd J Barton Y Cynghorydd J Edwards Cymeradwywyd Agenda 19.01.22
Cyngor 09.03.22 Gronfa Ffyniant Gyffredin Y Cynghorydd W Lewis Y Cynghorydd S Evans Cymeradwywyd Agenda 09.03.22
Cyngor 09.03.22 Pwerau Disgresiwn Cymdeithasau Tai  Y Cynghorydd R Williams Y Cynghorydd A Fox Cymeradwywyd Agenda 09.03.22
Cyngor 06.07.22 Cais cyflogau gan y Cyd-Gyngor Cenedlaethol (NJC) Y Cynghorydd A Morgan Y Cynghorydd M Webber Cymeradwywyd Agenda 06.07.22
Cyngor 28.09.22 Cynnig Cydymdeimlo Y Cynghorydd A Morgan Y Cynghorydd K Morgan Cymeradwyd Agenda 28.09.22
Cyngor 23.11.22 Yr Ymgyrch 'Get me Home Safely' Y Cynghorydd A Morgan Y CYnghorydd M Webber Cymeradwyd Agenda 23.11.22
Cyngor 18.01.23 Cynllun Rhyddhad ar Filiau Hynny Y Cynghorydd R Williams Y Cynghorydd S Emanuel Cymeradwyd Agenda 18.01.23
Cyngor 08.03.23 Newid yn yr Hinsawdd Y Cynghorydd J Edwards Y Cynghorydd L Tomkinson Cymeradwyd Agenda 08.03.23
Cyngor 08.03.23 Rhent Teg Y Cynghorydd A Roberts Y CYnghorydd J Bonetto Cymeradwyd Agenda 08.03.23
Cyngor 08.03.23 Llwybr Coetig Pen-Pych Y Cynghorydd S Emanuel Y Cynghorydd W Jones Cymeradwyd Agenda 08.03.23
Cyngor 29.03.23 Rhybuddion O Gynnig Y Cynghorydd D Grehan Y Gynghorydd A Rogers

Cymeradwyd

(Cyfeiriwyd at y  Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol)

Agenda 29.03.23
Cyngor 29.03.23 Tlodi Plant Y Cynghorydd D Grehan Y Cynghorydd Sera Evans

Cymeradwyd

(Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu- Gwasanaethau Cymuned)

Agenda 29.03.23