Skip to main content

Rhybudd o Gynnig

Mae’r cynigion canlynol wedi’u trafod a’u penderfynu:

Notices of Motions
MeetingMotion TitleProposerSeconderStatusCanlyniadau

Cyngor

12.07.23

Gwasanaeth Gofal yn y Cartref Symudol Gyda'r Nos Y Cynghorydd A Rogers Y Cynghorydd D Wood Cymeradwyd  
Cyngor
14.06.23
Unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol Y Cynghorydd S Trask Y Cynghorydd K Johnson

Cymeradwyd

Ymateb Llywodraeth Cymru