Skip to main content

Dirprwy Faer

Bydd y Cynghorydd Wendy Treeby yn cefnogi'r Maer, y Cynghorydd Jill Bonetto, er mwyn cynrychioli Rhondda Cynon Taf a'i gymunedau, yn rhinwedd ei swyddogaeth yn Ddirprwy Faer ar gyfer 2021/22.
y Cynghorydd Wendy Treeby, sy'n cynrychioli Ward Gorllewin Aberpennar
Wendy-Treeby---Mountain-Ash-West
Tudalennau Perthnasol