Skip to main content
 

Dirprwy Faer

Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf yw'r Cynghorydd Wendy Lewis, yr Aelod Etholedig ar gyfer Ward Llwynypïa.

Cafodd y Cynghorydd Lewis ei phenodi yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor, ddydd Mercher 25 Mai 2022. Bydd hi'n cefnogi Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Treeby.

Wendy-Lewis---Llwynypia
Tudalennau Perthnasol