Bydd y Cynghorydd Steve Powderhill, ac yntau'n Ddirprwy Faer, yn cynorthwyo'r Cynghorydd Margaret Tegg fel Maer yng ngwaith cynrychioli Rhondda Cynon Taf a'i gymunedau yn ystod 2017/18.

Y Cynghorydd Powderhill yw'r Cynghorydd Bwrdeistref Sirol dros Ward Trefforest.


Councillor Steve Powderhill - Deputy Mayor_

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.