Bydd y Cynghorydd Susan Morgans yn cefnogi'r Maer, y Cynghorydd Linda De Vet, er mwyn cynrychioli Rhondda Cynon Taf a'i gymunedau, yn rhinwedd ei swyddogaeth yn Ddirprwy Faer ar gyfer 2019/20.

Deputy Cllr Sue Morgans-1Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol dros ward Glynrhedynog ydy'r Cynghorydd Morgans.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.