Bydd y Cynghorydd Jill Bonetto yn cefnogi'r Maer, y Cynghorydd Susan Morgans, er mwyn cynrychioli Rhondda Cynon Taf a'i gymunedau, yn rhinwedd ei swyddogaeth yn Ddirprwy Faer ar gyfer 2020/21.
Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol dros ward Ffynnon Taf ydy'r Cynghorydd Bonetto.
Jill-Bonetto---Taffs-Well

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.