Skip to main content
 

Dirprwy Faer

Y Cynghorydd Dan Owen-Jones, Aelod Etholedig Ward Dwyrain Tonyrefail, yw Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf.

Cafodd y Cynghorydd Owen-Jones ei benodi'n Ddirprwy Faer yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ddydd Mercher 10 Mai. Bydd e'n cefnogi Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Lewis.

Deputy Mayor 2023

 

 

Tudalennau Perthnasol