Bydd y Cynghorydd Linda De Vet yn cefnogi’r Maer, y Cynghorydd Steve Powderhill, er mwyn cynrychioli Rhondda Cynon Taf a’i gymunedau, a hithau’n Ddirprwy Faer Rhondda Cynon Taf ar gyfer 2018/19.

Deputy-Mayor-Cllr-Linda-De-VetCynghorydd Bwrdeistref Sirol Gogledd Aberaman yw’r Cynghorydd De Vet.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.