Y Cynghorydd Susan Morgans yw Maer newydd Rhondda Cynon Taf a chafodd hi ei sefydlu yn y swydd ar 16 Medi. 

Mae’r Cynghorydd Morgans yn byw yng Nglynrhedynog ac wedi byw yn RhCT drwy gydol ei bywyd.  Mae ganddi ferch, sy’n nyrs gofrestredig, a dau o wyrion.

Mynychodd Ysgol Uwchradd Glynrhedynog, sef Ysgol Ramadeg Glynrhedynog gynt, cyn mynd ati i ddilyn gyrfa yn y diwydiant bancio am 42 mlynedd.

Wedi iddi ymddeol fe ddaeth yn Gynghorydd lleol.

Mae’n hi’n angerddol dros ein cymunedau lleol ac eisiau cefnogi’r cymunedau hyn a phawb sy’n byw ynddyn nhw.

Mae hi hefyd yn aelod o Glwb Rotari’r Rhondda ac roedd hi’n Llywydd benywaidd cyntaf ar y Clwb, gan gefnogi nifer o achlysuron ac Elusennau. 

Susan-Morgans---Ferndale

“Mae’r flwyddyn wedi gweld cyfnod heb ei ail gyda’r llifogydd a Choronafeirws yn effeithio ar bob un o’n cymunedau.

Fel Maer, rydw i wedi dewis elusennau sy’n agos at fy nghalon ac sy’n gwneud gwaith rhagorol yn ein cymunedau.

  • Lleng Brydeinig Frenhinol RhCT
  • Tenovus - Closer to Home
  • Clwb Rotari Cwm Rhondda

Bydd yn flwyddyn heriol ond bydda i'n gwneud fy ngorau i godi arian at yr achosion teilwng hyn.

Os oes unrhyw syniadau gyda chi am beth i’w wneud i godi arian ar gyfer fy elusennau, byddwn i’n hapus iawn i glywed gennych chi.  Mae modd i chi ffonio fy swyddfa ar 01443 424048 neu anfon e-bost ata i: maer@rctcbc.gov.uk

Diolch am eich amser. Rydw i'n edrych ymlaen at glywed gennych chi.

Gwneud rhodd ar-lein i Apêl Elusennau'r Maer.

Sut mae cysylltu â'r Maer?

Hoffech chi wahodd y Maer i achlysur neu hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn â swyddogaeth y Maer? Croeso ichi gysylltu â Swyddfa'r Maer.

Swyddfa'r Maer   

Y Pafiliynau

Parc Hen Lofa'r Cambrian 
Cwm Clydach

CF40 2XX

Rhif Ffôn: 01443 424048