Mae'r Cynghorydd Linda De Vet wedi byw yn ardal Aberdâr am y rhan fwyaf o'i bywyd ac mae hi'n angerddol am ei chymuned. Mae hi wedi'i hethol fel Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol ar gyfer Ward Gogledd Aberaman er 2004.

Cllr Linda Devet-1A hithau wedi cael ei haddysg yn Ysgol Ramadeg Aberdâr y Merched, mae’r Cynghorydd De Vet wedi gweithio ym maes gweinyddiaeth swyddfa yn Llundain ac yng Nghymru.

Mae'r Cynghorydd De Vet yn briod â thri o blant, saith o wyrion a phedwar o or-wyrion. Mae hi hefyd yn Gadeirydd y corff llywodraethu yn Ysgol Gynradd Blaengwawr ac yn Llywodraethwr yn Ysgol Gymunedol Aberdâr.

Mae Cynghorydd De Vet yn awyddus i gwrdd â chynifer o bobl o bob rhan o'r Fwrdeistref Sirol ag sy'n bosibl yn ystod ei blwyddyn yn y swydd, gan helpu i godi proffil sawl elusen a grŵp codi arian ar draws Rhondda Cynon Taf.

Bydd hi'n cefnogi sawl elusen yn ystod ei blwyddyn fel Maer, gan gynnwys Canolfan Therapi Plant Cymru, Bobath, Cyfeillion Anifeiliaid Cymru a Chanolfan Iechyd Meddwl a Llesiant New Horizons.

Caplan y Maer ar gyfer 2019/20 yw'r Athro B J Stagner sef Gweinidog Capel Saron, Eglwys Annibynnol y Bedyddwyr, Aberaman.

Mae rôl y Maer yn un bellgyrhaeddol, a dim ond rhan o'r gwaith yw codi arian i elusennau. Bydd y Cynghorydd Linda De Vet, a hithau'n Brif Ddinesydd Rhondda Cynon Taf, yn cefnogi nifer o achlysuron dinesig, gan gynnwys cefnogaeth bwysig y Cyngor ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog, Sul y Coffa, a llawer yn rhagor.

Gwneud rhodd ar-lein i Apêl Elusennau'r Maer.
Dewiswch "Her y Tri Chopa" i roi arian ar gyfer yr her neu "Rhoi Rhodd i Elusen y Maer" ar gyfer holl achlysuron codi arian eraill.

Sut mae cysylltu â'r Maer?

Hoffech chi wahodd y Maer i achlysur neu hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn â swyddogaeth y Maer? Croeso ichi gysylltu â Swyddfa'r Maer.

Swyddfa'r Maer   

Y Pafiliynau

Parc Hen Lofa'r Cambrian 
Cwm Clydach

CF40 2XX

Rhif Ffôn: 01443 424048

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.