Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi croesawu'i Faer newydd ar gyfer 2018/19, sef y Cynghorydd Steve Powderhill. Mae'r Cynghorydd Powderhill wedi cael ei eni, ei fagu a'i addysgu yn ardal Pontypridd ac wedi byw yma drwy gydol ei oes. Mae'n angerddol am ei gymuned ac mae wedi bod yn Gynghorydd Bwrdeistref Sirol etholedig dros Drefforest ers 2012.

Cllr-Powderhill-Mayor-2Mae'r Cynghorydd Powderhill, a gafodd ei addysgu yn Ysgol Ramadeg Pontypridd a Choleg Technegol Rhydfelen, wedi bod yn ffotograffydd proffesiynol am dros 35 mlynedd.

Mae'r Cynghorydd Powderhill yn edrych ymlaen at ei flwyddyn yn y Swydd ac mae'n awyddus i gwrdd â chymaint o bobl ar draws y Fwrdeistref Sirol â phosib, gan helpu i godi ymwybyddiaeth o lawer o elusennau a grwpiau codi arian ar draws Rhondda Cynon Taf.

Bydd y Cynghorydd Powderhill yn cefnogi nifer o elusennau yn ystod ei flwyddyn yn y swydd, gan gynnwys Giving To Pink, Calonnau Cymru ac Ysbyty'r Felindre. Mae hefyd yn estyn ei gefnogaeth i blant sy'n byw gyda chlefyd siwgr yn Rhondda Cynon Taf.

Caplan y Maer ar gyfer 2018/19 yw'r Parchedig Peter Lewis, Eglwys Santes Catrin, Pontypridd.

Bydd y Cynghorydd Linda De Vet yn cefnogi'r Maer Powderhill, fel Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf, yn y gwaith o gynrychioli Rhondda Cynon Taf a'i gymunedau. Y Cynghorydd De Vet yw'r Cynghorydd Bwrdeistref Sirol dros Ogledd Aberaman.

Mae rôl y Maer yn un bellgyrhaeddol, a dim ond rhan o'r gwaith yw codi arian i elusennau. Fel Dinesydd Cyntaf y Fwrdeistref Sirol, bydd y Maer, y Cynghorydd Steve Powderhill hefyd yn cefnogi nifer o achlysuron dinesig, gan gynnwys cymorth pwysig y Cyngor ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog, Sul y Cofio a mwy.

 

Gwneud rhodd ar-lein i Apêl Elusen y Maer.
Dewiswch "Her y Tri Chopa" i roi arian ar gyfer yr her neu "Rhoi Rhodd i Elusen y Maer" ar gyfer holl achlysuron codi arian eraill.

Sut mae cysylltu â'r Maer?

Hoffech chi wahodd y Maer i achlysur neu hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn â swyddogaeth y Maer? Croeso ichi gysylltu â Swyddfa'r Maer.

Swyddfa'r Maer

Y Pafiliynau,

Parc Hen Lofa'r Cambrian 
Cwm Clydach

CF40 2XX

Ffôn:01443 424048

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.