A hithau'n frodor o Gwm Rhondda, derbyniodd y Cynghorydd Tegg ei haddysg yno, ac yn y Cwm mae hi wedi byw erioed. Mae'r Cynghorydd Tegg yn awyddus i gwrdd â chynifer o bobl â phosibl ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf drwy godi arian i'w dewis elusennau a thrwy dalu teyrnged i bawb ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf sy'n rhoi o'u hamser i helpu eraill. 

Cllr Tegg-1Hi yw Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Ward y Cymer ers 2008. Bu'n gweithio yn y proffesiwn nyrsio am flynyddoedd lawer, a'r sector manwerthu wedyn. A hithau bellach wedi ymddeol, mae'r Cynghorydd Tegg yn aelod o Glwstwr y Porth, Cymunedau yn Gyntaf; yn un o lywodraethwyr Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, ac yn Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. 

Dyma ddewis elusennau'r Maer ar gyfer 2017/18:

  • Cymdeithas Alzheimer Cymru
  • Cŵn Tywys Cymru
  • Ysbyty gofal lliniarol Y Bwthyn, Pontypridd
  • Cyfeillion yr Anifeiliaid Cymru, gynt Cyfeillion yr Anifeiliaid Rhondda Cynon Taf

Mr Larry Barclay yw Cymar y Maer ar gyfer y flwyddyn. Caplan y Maer yw'r Parchedig Jeffrey Thomas, o Eglwys Sant Ioan Efengylydd, y Porth.

Gwneud rhodd ar-lein i Apêl Elusen y Maer.
Dewiswch "Her y Tri Chopa" i roi arian ar gyfer yr her neu "Rhoi Rhodd i Elusen y Maer" ar gyfer holl achlysuron codi arian eraill.

Mae swyddogaeth y Maer yn un bellgyrhaeddol, a dim ond rhan o'r gwaith yw codi arian.

A hithau'n Ddinesydd Cyntaf y Fwrdeistref Sirol, bydd y Maer Margaret Tegg yn cefnogi nifer o achlysuron dinesig, gan gynnwys cymorth pwysig y Cyngor ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog, Sul y Cofio a rhagor.

Sut mae cysylltu â'r Maer?

Hoffech chi wahodd y Maer i achlysur neu hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn â swyddogaeth y Maer? Croeso ichi gysylltu â Swyddfa'r Maer.

Swyddfa'r Maer

Y Pafiliynau,

Parc Hen Lofa'r Cambrian 
Cwm Clydach

CF40 2XX

Ffôn: 01443 494061
Ffacs: 01443 424198

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.