Skip to main content

Hwb Amlasiantaeth ar gyfer Diogelu

Hwb Diogelu Amlasiantaeth Cwm Taf yw'r un man cyswllt ar gyfer pob gweithiwr proffesiynol sydd am adrodd pryderon diogelu, ar draws Cwm Taf.  Mae'r Hwb Diogelu Amlasiantaeth yn cynnwys gweithwyr o'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaeth Addysg, Heddlu yn ogystal â gweithwyr o faes Iechyd, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a'r Cwmni Adsefydlu Cymunedol.

MASHHwb Diogelu Amlasiantaeth Cwm Taf yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pryderon newydd am ddiogelwch. Mae MASH wedi gwella gweithdrefnau rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau yn sylweddol, gan helpu i ddiogelu'r plant a'r oedolion sy mwyaf agored i niwed, esgeulustra a cham-drin.

For professionals who wish to report a concern, telephone 01443 743730

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.