Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf (BDCT) yn bartneriaeth amlasiantaeth sy'n gyfrifol am ddiogelu plant, pobl ifainc ac oedolion sydd mewn perygl yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Mae BDCT yn monitro pa mor dda mae asiantaethau a phartneriaethau eraill yn gwneud eu gwaith o ran diogelu plant, pobl ifainc ac oedolion sydd mewn perygl ac yn sicrhau bod diogelu wedi'i wreiddio yn yr holl arferion gweithio.

cliciwch yma  i weld gwefan y Bwrdd Diogelu.

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.