Ers 1 Ebrill 2019 mae gwasanaeth Archwilio Mewnol estynedig wedi'i ffurfio, gan gyfuno gwasanaethau carfanau Archwilio Mewnol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a'r gwasanaethau oedd eisoes yn bodoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.

Bro Morgannwg yw'r awdurdod fydd yn cynnal y gwasanaeth newydd yn ganolog ac ar hyn o bryd does dim cynlluniau ar y gweill o ran newidiadau i fanylion cyswllt cyfredol neu wybodaeth gyffredinol am aelodau staff archwilio mewnol presennol.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch Bennaeth y Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol, Mark Thomas ar:

C. Mark Thomas
Head of Regional Audit Service / Pennaeth Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol
tel / ffôn: 01446 709572