Dyma gynllun sy'n cael ei gynnal gan YMCA Pontypridd, Cymuned Artis, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Rhondda Cynon Taf er mwyn ailddatblygu adeilad YMCA Pontypridd er mwyn darparu cyfleuster modern y bydd modd i'r gymuned ei ddefnyddio.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.