Skip to main content

Y Cymoedd

 
Mae'r wefan dwristiaeth yma wedi cael ei chreu gan Bartneriaid Y Cymoedd Cyngor Blaenau Gwent, Cyngor Caerffili, Cyngor Merthyr Tudful, Cyngor Torfaen, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru yn rhan o ymgyrch marchnata Y Cymoedd.

Y bwriad yw annog rhagor o bobl leol ac ymwelwyr i archwilio'r ardal a dysgu am yr amrywiaeth o atyniadau, gweithgareddau, hanes treftadaeth a llefydd i fwyta a chysgu sydd ar gael ym mhob cymuned.  

For more information please cliciwch ymaThe valleys