Skip to main content

Eich Pontypridd

 
Sefydliad di-elw sy'n gyfrifol am fuddsoddi mewn gwelliannau ar gyfer Tref Pontypridd yw Your Pontypridd Ltd.

Cafodd y cwmni ei sefydlu yn sgil canlyniad pleidlais Ardal Gwella Busnes ym mis Chwefror 2016. Dyma Ardal Gwella Busnes (BID), menter a gaiff ei harwain a'i chyllido gan fusnesau ac sy'n cynhyrchu tua £80,000 o gyllid y flwyddyn. Y busnesau sy'n dewis sut mae'r arian yn cael ei wario er mwyn gwella canol y dref.

For more information please visit www.yourpontypridd.co.ukYour ponty