Fel y nodir yn Rhan 4 o Gyfansoddiad y Cyngor, rhaid i bob un o 5 pwyllgor craffu'r Cyngor lunio a chyhoeddi ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.