Skip to main content

Cod Ymddygiad yr Aelodau

Mae'r fideo yma'n ymdrin â Chod Ymddygiad yr Aelodau, Arsylwi'r Cod Ymddygiad a Phlismona'r Cod Ymddygiad.

Sut mae'r Cyngor yn Gweithio

Mae'r fideo yma'n ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am sut mae Cyngor RhCT yn gweithio. Dyma'r pynciau a fydd dan sylw: Cabinet y Cyngor, y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Rôl Craffu yn RhCT, Gwasanaethau Democrataidd, Uwch Reolwyr y Cyngor a materion Busnes y Cyngor.