Skip to main content

Ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae modd i chi gael y newyddion diweddaraf, sgwrsio am y Fwrdeistref Sirol a rhyngweithio gyda ni drwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol swyddogol y Cyngor. 

Dilynwch ni am yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r Cyngor, y newyddion diweddaraf am wasanaethau a chyfleoedd i ymgysylltu.Facebook: https://www.facebook.com/RCTCouncil

Dyma restr lawn o'r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol sy'n cael eu gweithredu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Theatrau RhCT - Ar gyfer yr wybodaeth ddiweddaraf am achlysuron a newyddion gan leoliadau celfyddydau ac adloniant Rhondda Cynon Taf.

Lido Ponty – Ar gyfer y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gan Lido Cenedlaethol Cymru

Taith Pyllau Glo Cymru - Ar gyfer y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â Thaith Pyllau Glo Cymru, ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda - un o atyniadau twristiaid mwyaf blaenllaw RhCT

Hamdden -  Ar gyfer y newyddion diweddaraf yn ymwneud â Hamdden, aelodaeth a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau a chanolfannau.

Stadiwm Ron Jones - I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chyfleuster athletau pennaf Rhondda Cynon Taf - https://www.facebook.com/RonJonesStadium

Chwaraeon RhCT - Darparu gwybodaeth am gefnogaeth sydd ar gael i glybiau chwaraeon a sefydliadau cymunedol yn Rhondda Cynon Taf.

Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) – Gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau sydd ar gael i bobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf.

Ymweld â RhCT - Yr wybodaeth ddiweddaraf i dwristiaid ac ymwelwyr i RCT

Rasys Nos Galan - Yr wybodaeth a'r newyddion diweddaraf yn ymwneud â'r Rasys Nos Galan byd-enwog, yn cynnwys sut i gofrestru, cynlluniau ymarfer, gwybodaeth am yr achlysur a rhagor.

Be' Sy' Mlaen - Yr wybodaeth ddiweddaraf am yr achlysuron sydd i'w cynnal yn Rhondda Cynon Taf

Cynllun Cymunedau am Waith + - Cefnogi pobl ar draws RhCT i fod yn fwy egnïol, cymryd mwy o ran mewn gweithgareddau cymunedol, cael mynediad at hyfforddiant a chymwysterau, dechrau gwirfoddoli neu ddod o hyd i waith. Mae gan bob clwstwr ei dudalen Facebook ei hun.

Cynllun Cynnal y Cynhalwyr - Yn cynnig cymorth am ddim i gynhalwyr/gofalwyr o bob oedran sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf.

Bwrdd Diogelu Cwm Tag Morgannwg - Yn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd i'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifainc, oedolion mewn perygl a'u teuluoedd - https://www.facebook.com/pg/Cwm-Taf-Morgannwg-Safeguarding-Board-Bwrdd-Diogelu-Cwm-Taf-Morgannwg-384105005644621

Canolfan Pennar - Nod Canolfan Pennar yw dwyn ynghyd ystod eang o wasanaethau, gwybodaeth a chymorth o dan un to yng nghanol ardal De Cynon - https://www.facebook.com/CanolfanPennar/    

Busnes Hyderus RhCT - Ar gyfer yr wybodaeth ddiweddaraf gan ein gwasanaeth ac am gyngor ar sut i redeg busnes llwyddiannus, cyfrifol a chydymffurfiol - https://www.facebook.com/ConfidentBusinessRCT             

Parc Gwledig Cwm Dâr - Dewch o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am achlysuron ym Mharc Gwledig Cwm Dâr -  https://www.facebook.com/DareValleyPark              

Maethu RhCT - Os oes diddordeb gyda chi mewn maethu ac angen gwybodaeth neu os ydych chi'n rhiant maeth profiadol sydd eisiau rhagor o wybodaeth neu achlysuron, mae modd i chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar Facebook https://www.facebook.com/RCTFosterCare/

Gwasanaeth Gymorth i'r Lluoedd Arfog RhCT – Yn darparu gwybodaeth am wasanaethau cymorth i Aelodau presennol a chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog- https://www.facebook.com/RCTArmedForces

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd RhCT- Yn dangos y gwasanaethau sydd ar gael i rieni, cynhalwyr a phlant sy'n cael eu darparu gan y Cyngor a'i bartneriaid - https://www.facebook.com/familiesRCT            

Llyfrgelloedd RhCT - Llyfrau newydd, dosbarthiadau, amseroedd agor a rhagor ar gyfer holl lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf - https://www.facebook.com/RCTLibraries

Gwasanaeth Cerdd RhCT - Yn darparu gwybodaeth am gyngherddau, ensembles a'r newyddion diweddaraf am y gwasanaeth - https://www.facebook.com/RCTMusicService

Twitter - https://twitter.com/RCTMusicService

Safonau Masnach RhCT - Yn darparu gwybodaeth am faterion yn ymwneud â safonau masnach - yn cynnwys tynnu nwyddau'n ôl - https://www.facebook.com/RCTTradingStandards    

Safonau Masnach RhCT (Real Deal) Carfan Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sy'n cynnal y cyfrif yma. Mae'n rhan o ymgyrch Real Deal Online https://www.facebook.com/trading.standardsrct.5

Pwy wnaeth e? - Yn darparu delweddau o bobl yn taflu sbwriel, pobl yn gadael gwastraff yn anghyfreithlon a'r bobl sy'n cael eu hamau gan alw ar y cyhoedd i helpu i'w hadnabod er mwyn bod o gymorth yn ymchwiliadau'r Cyngor i droseddau https://www.facebook.com/WhoDoneItRCT