Gweld gwneuthuriad gwleidyddol y Cyngor 2019 wedi ei ddarlunio mewn siart bar a map codau lliw
By-election 2019
YmgeisyddPlaidPleidleisiauCanlyniad
 Alexandra Francis DAVIES Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru  145  
 Adrian DUMPHY Cymwynaswr Cymreig  18  
 Megan Eleri GRIFFITHS Plaid Cymru - The Party Of Wales  404  Wedi’i ethol
 Karen ROBERTS Democratiaid Rhyddfrydol Cymru  127  
Loretta TOMKINSON Llafur Cymru  266  

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.