Voting-ID-Banner-Welsh

Pleidleisio ac etholiadau

Register-to-vote
Manylion ynglŷn â chofrestru i fwrw pleidlais yn Rhondda Cynon Taf.
How-to-vote
Darllen yr amryw ffyrdd y mae modd ichi fwrw pleidlais yn Rhondda Cynon Taf.
Freedom-of-information-act
Manylion ynglŷn â chyfleoedd pleidleisio ac etholiadau.
Councillors-Committees-and-Meetings
Gweld Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor mewn siart far a map mewn cod lliwiau.
Council-performance
Canlyniadau etholiadau blaenorol ar gyfer Cynghorau Cymuned, Llywodraeth Leol, a'r Llywodraeth Ewropeaidd.
Councillors
Sut mae dod yn Gynghorydd yn Rhondda Cynon Taf.
Day-Centre
Gadewch i ni wybod eich barn ar ein hadolygiad o ardaloedd pleidleisio, lleoedd a gorsafoedd
Register-to-vote
Manylion yr etholiadau a'r arolygon barn sydd ar ddod
Council-performance
Bob blwyddyn mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gynnal Arolwg Blynyddol o Etholwyr.
How-to-vote
Bydd angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos llun adnabod i bleidleisio