Skip to main content

Canlyniadau Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011

Etholaeth Pontypridd

Sample Table
EnwPartiPleidleisiau
Mick Antoniw Y Blaid Lafur 11,864
Mike Powell Y Democratiaid  4,170
Joel Stephen James Rhyddfrydol 3,659
Ioan Rhys Bellin Y Blaid Geidwadol 3,139
Ken Owen Annibynnol 501
Cyfanswm  23,333

Etholaeth Cwm Cynon

Sample Table
EnwPartiPleidleisiau
Christine Chapman Y Blaid Lafur 11,626
Dafydd Trystan Davies Plaid Cymru 5,111
Daniel Tom Charles Saxton Y Blaid Geidwadol 1,531
Ian Walton Y Democratiaid Rhyddfrydol 492
Cyfanswm 18,760

Etholaeth Cwm Rhondda

Sample Table
NamePartyVotes
Leighton Russell Andrews Y Blaid Lafur 12,650
Sera Evans-Fear Plaid Cymru 5,911
James Eric Jeffreys Y Blaid Geidwadol 969
George Summers Y Democratiaid Rhyddfrydol

467

Cyfanswm 20,027

Canol De Cymru

Sample Table
PartiAelodauSeddiPleidleisiau
Y Blaid Geidwadol Andrew Robert Tudor Davies a David Robert Michael Melding 2 45,751
Plaid Cymru Leanne Wood 1 28,606
Y Democratiaid Rhyddfrydol John Dixon 1 16,514
Y Blaid Lafur Neb 0 85,445
 Y Blaid Werdd Neb 0 10,774
Plaid Annibyniaeth y DU Neb 0 8,292
Y Blaid Lafur Sosialaidd Neb 0 4,690
Plaid Genedlaethol Prydain (y BNP)
Neb 0 3,805
Plaid Gristnogol Cymru Neb 0 1,873
Y Blaid Monster Raving Loony Neb 0 1,237
Undebau Llafur a Sosialwyr yn Erbyn Toriadau Neb 0 830
Plaid Gomiwnyddol Prydain None 0 516
Cyfanswm 208,333