Skip to main content

Parliamentary General Elections 2015

Mae'r dudalen hon yn cynnwys canlyniadau Etholiad Cyffredinol 7 Mai 2015 ar gyfer etholaethau'r  Fwrdeistref Sirol

Etholaeth Cwm Rhondda

Etholaeth Cwm Rhondda
CyfenwEnwau EraillNifer y pleidleisiau a gofnodwyd

BRYANT

Chris

15,976

HUDSON

Lyn

2,116

HUGHES

Ronald

3,998

RAPADO

Lisa

453

REES-OWEN

Shelley Rebecca

8,521

SUMMERS

George

474

Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd:

Etholaeth Cwm Rhondda
RheswmNifer

heb farc swyddogol

pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr 

 22

ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr

 2

heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd

 34

gwrthodwyd yn rhannol

 0

Cyfanswm

 31,596

Etholaeth Cwm Cynon

Etholaeth Cwm Cynon
CyfenwEnwau EraillNifer y pleidleisiau a gofnodwyd

BEGGS

Chris

 533

CLWYD

Ann

 14,532

DEWHURST

Keith Richard

 3,676

GRIFFITHS

Cerith

 5,126

JONES

Angharad Bethan

 830

MATTHEWS

John

 799

REES-EVANS

Rebecca Jane

 4,976

Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd:

Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd:
RheswmNifer

heb farc swyddogol

 0

pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr 

 22

ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr

 2

heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd

 59

gwrthodwyd yn rhannol

 0

Cyfanswm

 30,555

Etholaeth Pontypridd

Etholaeth Pontypridd
CyfenwEnwau EraillNifer y pleidleisiau a gofnodwyd

BIGGS

Damien

 332

CLAY

Katy

 992

LEWIS

Osian

4,348

MASON

Ann-Marie

6,569

PEARSON

Esther Morwenna

 98

POWELL

Mike

 4,904

SMITH

Owen

 15,554

TOMKINSON

Andrew Roy

 5,085

Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd:

ifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd:
RheswmNifer

heb farc swyddogol

0

pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr 

26

ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr

5

heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd

70

gwrthodwyd yn rhannol

0

Cyfanswm

37, 983