Skip to main content

Gwasanaethau Cymraeg

Ac yntau’n wasanaeth cyhoeddus, mae gofyn i’r Cyngor gyflawni Safonau Iaith.  

Ceir rhestr o’r Safonau yn Hysbysiad Cydymffurfio’r Cyngor, a luniwyd o dan Adran 44, Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Dyddiad dyroddi’r Safonau oedd 30ain Medi 2015. Gweler y cyswllt isod.

Strategaeth 5 Mlynedd Hybu’r Iaith

Yn unol â Safon 145, mae’n ofynnol i’r Cyngor lunio, gyhoeddi a rhoi cynlluniau gweithredu ar waith er mwyn hybu a hyrwyddo’r iaith gyda’r nod o gynyddu defnydd iaith a nifer siaradwyr Cymraeg yn y Bwrdeistref Sirol. Dyma’r ail strategaeth hybu’r Gymraeg i’r Cyngor gyhoeddi ers i safonau’r Gymraeg ddod i rym.