Skip to main content

Cynllun Gweithlu

Nod y Cynllun Gweithlu yw galluogi'r Cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau - fel sydd i'w gweld yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor (2016-20), 'Y Ffordd Ymlaen' - drwy sicrhau bod gweithlu'r Cyngor yn cael ei ddatblygu, a bod modd i'r gweithlu fodloni'r heriau mae'r sefydliad yn eu hwynebu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, i sicrhau bod y gwasanaethau i drigolion ar eu gorau.

I gyrraedd y nod yma, bydd rhaid i'r Cyngor sicrhau bod y bobl iawn, gyda'r sgiliau priodol, yn y lle iawn ar yr adeg iawn.

Mae'r Cynllun Gweithlu hefyd yn ymgorffori gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, i fodloni'r nodau llesiant cenedlaethol - yn enwedig y nod llesiant, 'Cymru lewyrchus'.