Skip to main content

Cofrestru ar-lein 2018: Gwybodaeth i Chi

 
  • Mae'r galw am le i rasio yn fwy nag erioed wrth i Rasys Nos Galan ddathlu'u pen-blwydd yn 60!
  • Er mwyn rhoi cyfle i bawb eleni, mae modd cofrestru ar-lein mewn tri cham ar wahân.
  • Cam Un –10am, dydd Llun, 9 Medi; Cam Dau – 12pm, dydd Llun, 16 Medi; Cam Tri/Olaf – 6pm, dydd Llun, 23 Medi.
  • Mae ffioedd cofrestru'r ras ar gyfer 2019 yn aros yr un fath â'r llynedd. £12 yn unig fydd y gost i athletwyr cysylltiedig, £14 i athletwyr sy ddim yn gysylltiedig, a £6 i blant. Fydd dim modd cofrestru am y ras ar y noson.
  • Does dim modd newid eich rhif yn y ras. Bydd unrhyw un sy'n defnyddio rhif unigryw person arall yn cael ei ddiarddel o'r ras.
  • Nodwch fod yna lwybr diwygiedig ar gyfer Rasys Nos Galan eleni oherwydd gwaith adeiladu'r Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm.
  • Mae'r llwybr newydd yn parhau i fod yn 5K, ac mae wedi ei fesur yn unol â rheoliadau Athletau Cymru.
  • Oherwydd trefniadau parcio oddi ar y ffordd, ac er lles Iechyd a Diogelwch, does dim modd bellach i lwybr y ras fynd o gwmpas y strydoedd bach.
  • Mae'r trefnwyr yn parhau i gydweithio'n agos â Heddlu De Cymru er mwyn sicrhau bod yr achlysur o'r safon uchaf.
  • Mae Rasys Nos Galan yn cael eu cynnal yn Aberpennar ar 31 Rhagfyr bob blwyddyn er cof am y rhedwr chwedlonol o Gymru, Griffith Morgan (Guto Nyth Brân). Dechreuodd y rasys 60 mlynedd yn ôl gan eu sylfaenydd, y diweddar Bernard Baldwin MBE.