Skip to main content

Ysgol Gynradd Gymraeg newydd yn Rhydfelen

 
Bydd yr ysgol, gwerth £12.5m, yn cael ei hadeiladu ar safle presennol Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, gan groesawu disgyblion cyfrwng Cymraeg presennol yr ysgol a'r rhai sy'n mynychu Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton.

Bydd yr ysgol yn agor ym mis Medi 2024, ac yn cael ei hariannu yn rhan o fuddsoddiad ehangach gwerth £55m yn ardal Pontypridd drwy Raglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. ISG yw'r contractwr penodedig ar gyfer y gwaith.

Bydd yr ysgol yn cynnwys cyfleusterau addysg o'r radd flaenaf mewn adeilad 21ain ganrif, tra bod y cynllun ehangach yn cynnwys Ardal Gemau Aml-ddefnydd newydd, cae chwarae newydd, maes parcio staff ac ardal benodol ar gyfer bysiau ar y safle i olwg a chodi plant. Y bwriad yw bod yr ysgol yn cyrraedd Carbon Sero-Net a bydd yr adeiladau presennol yn cael eu dymchwel hefyd.

Yn ystod mis Medi a mis Hydref 2021, ymgynghorodd y Cyngor ar gynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd, gan roi cyfle i drigolion ddarllen a chynnig sylwadau ar y cynigion. Cafodd achlysur cyhoeddus ei gynnal yn Rhydfelen, a oedd yn gyfle i drigolion siarad â swyddogion a'r contractwr am y cynlluniau.

New Welsh Medium Primary School, Rhydyfelin

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio yn rhan o gais cynllunio terfynol y Cyngor, i'w gyflwyno maes o law. Yna, bydd y cais yn cael ei drafod yn ffurfiol gan y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu.