Skip to main content

Theatrau

Dowch i eistedd yn un o'n theatrau hanesyddol, Theatr y Colisëwm yn Aberdâr a Theatr y Parc a'r Dâr yn Nhreorci.  Dwylo'r bobl a gododd y theatrau hyn, sy'n cyflwyno rhaglen lawn o sioeau, perfformiadau, a ffilmiau.

Theatr unigryw o'r Tridegau yn yr arddull Art Déco yw Theatr y Colisëwm , yn sefyll yn solet ym maestrefi Aberdâr.  Mae'r ganolfan brysur yma yn byrlymu â rhaglen egnïol o ddrama, comedi, cerddoriaeth, ffilmiau, ac achlysuron i blant, ysgolion, a'r gymuned.

Adeilad hardd i'w ryfeddu yw Theatr y Parc a'r Dâr, yn denu'r llygad o bob cwr o Dreorci.  Mae'i rhaglen o achlysuron anhygoel yn cynnwys cerddoriaeth, ffilmiau, y ddawns, sioeau cerdd, ac achlysuron cymunedol.

Gweld manylion am achlysuron, cynyrchiadau ac amseroedd dangos ffilimiau;