Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Gwasanaethau Offer Cymunedol

Rydyn ni'n Wasanaeth Offer Cymunedol mewn partneriaeth ag ystod eang o Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol yn Ne Cymru

Y Gwasanaethau Offer Cymunedol

Community-Equipment-Smiling-Worker
Darparu gwasanaeth cyflawn

Rydyn ni'n darparu gwasanaeth gwasanaethu offer o'r dechrau i'r diwedd i'n partneriaid sy'n cynnwys:

  • Prynu a Storio
  • Dosbarthu a Gosod
  • Gwasanaethu, Trwsio a Chasglu
  • Gwasanaeth Trwsio Arbenigol
Ein Rôl Ni

Rydyn ni'n chwarae rôl hanfodol o ran darparu ystod eang offer, o gymhorthion syml i eitemau mwy cymhleth. Mae'r rhain ar gael i oedolion sydd angen cymorth er mwyn cyflawni gweithgarwch hanfodol bywyd bob dydd, gan eu galluogi nhw i gynnal annibyniaeth a gwella ansawdd eu bywydau.

Community-Equipment-Girl-Cleaning
Community-Equipment-Workers
Cymorth

Mae'r cymorth rydyn ni'n ei ddarparu o ran darparu offer, yn golygu bod modd i ni hwyluso rhyddhau pobl o'r ysbyty a lleihau nifer y bobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty a lleoliadau gofal amgen, gan gymryd pwysau oddi ar wasanaethau rheng flaen.

Ein Partneriaid
VP-Feedback-Tab