Christian Hanagan
Cyfarwyddwr Materion Cyfathrebu a Phennaeth Dros Dro'r Gwasanaethau Llywodraethol
Ffon: 01443 424005 Mobi: 07795391683
Prif wasg ffôn: 01443 424007
Gary Marsh

Cynghorydd cyfryngau

Ffon: 01443 424120 Mobi: 07770 302791

Cerys Estebanez

Cynghorydd cyfryngau

Ffon: 01443 424040

Sam Tegeltija
Cynghorydd cyfryngau

Ffon: 01443 424153

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.