Gwaith gwella pellach yng Nghanol Tref Tonypandy

Gwaith gwella pellach yng Nghanol Tref Tonypandy

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd rhagor o waith yn cael ei gynnal ar y cyd â gwaith gwella yng Nghanol Tref Tonypandy. Bydd y gwaith pellach yn cynnwys tri chynllun gosod wyneb newydd ar y ffordd yn lleol ac adnewyddu goleuadau traffig

20 Mehefin 2018

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018

19 Mehefin 2018

Gwelliannau diogelwch ar gyfer cerddwyr yn Nhonyrefail

Gwelliannau diogelwch ar gyfer cerddwyr yn Nhonyrefail

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi manylion ynghylch cynllun gwella mesurau diogelwch ar gyfer cerddwyr a fydd yn cael ei gyflawni yn Nhonyrefail dros yr Haf. Mae hyn ar y cyd â buddsoddiad sylweddol rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn yr ardal

19 Mehefin 2018

Y Cabinet i ystyried bwrw ymlaen â chynllun deuoli A4119 yng Nghoed-elái

Y Cabinet i ystyried bwrw ymlaen â chynllun deuoli A4119 yng Nghoed-elái

Bydd y Cabinet yn trafod camau nesaf cynllun pwysig y mae'r Cyngor wedi ymrwymo i'w gyflawni ym mlynyddoedd ariannol y dyfodol er mwyn deuoli rhan o'r A4119

15 Mehefin 2018

Cyngerdd Lloyd Macey

Lloyd Macey headlines three-day music festival at the Welsh Mining Experience

15 Mehefin 2018

Cerbyd Gorfodaeth Parcio newydd er mwyn mynd i'r afael â pharcio anghyfreithlon

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyflwyno cerbyd gorfodaeth parcio newydd i sicrhau bod modurwyr yn parcio ar draws y Fwrdeistref Sirol mewn modd ystyrlon

14 Mehefin 2018

Y gwaith o greu cyfleuster chwaraeon gwerth £3 miliwn yn Aberdâr yn mynd rhagddo'n dda

Mae cynnydd rhagorol yn parhau i gael ei wneud ar adeiladu cyfleusterau athletau o'r radd flaenaf yn rhan o ddatblygiad Sobell yn Aberdâr. Mae hyn yn rhan o fuddsoddiad ehangach o £67 miliwn gan y Cyngor

14 Mehefin 2018

Arddangosfa gyhoeddus ar gyfer ailosod pont droed Brook Street yn Ystradyfodwg

The Council will host a public exhibition (Tuesday, June 19) to provide residents with more details about the major scheme to replace the Brook Street footbridge in Ystrad

13 Mehefin 2018

Bydd depo trenau newydd, gwerth £100 miliwn ar gyfer Metro De Cymru, yn Rhondda Cynon Taf

Welsh Government has confirmed that a new £100m Train Depot to support the South Wales Metro will be located in Rhondda Cynon Taf, delivering a further boost for local employment and the economy

13 Mehefin 2018

Cychwyn gwaith gwella sylweddol yng Nghanol Tref Tonypandy

Bydd y Cyngor yn cychwyn gwaith gwella sylweddol yng Nghanol Tref Tonypandy er budd busnesau ac ymwelwyr i'r ardal. Bydd y gwaith yn cynnwys cael gwared â'r ardal i gerddwyr er mwyn rhoi mynediad i gerbydau

08 Mehefin 2018