Taith Fws Seiberddiogelwch

Taith Fws Seiberddiogelwch

Taith Fws Seiberddiogelwch

18 Mawrth 2019

Ffordd Osgoi Llanharan - Adroddiad cynnydd ac arddangosfeydd cyhoeddus sydd ar y gweill

Ffordd Osgoi Llanharan - Adroddiad cynnydd ac arddangosfeydd cyhoeddus sydd ar y gweill

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn cynnal dwy arddangosfa gyhoeddus sy'n amlinellu'r cynigion ar gyfer cynllun Ffordd Osgoi Llanharan. Hefyd, bydd modd i drigolion weld y cynlluniau a dweud eu dweud ar-lein

15 Mawrth 2019

Y Cabinet i ystyried buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif ym Mhontypridd

Y Cabinet i ystyried buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif ym Mhontypridd

Bydd y Cabinet yn ystyried yr ymateb i'r ymgynghoriad mewn perthynas â'r cynigion i fuddsoddi £37.4 miliwn ym maes addysg ledled ardal ehangach Pontypridd, a hynny drwy'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

14 Mawrth 2019

Erlyniadau llwyddiannus diweddar am droseddau amgylcheddol

Erlyniadau llwyddiannus diweddar am droseddau amgylcheddol

Mae'r Cyngor wedi erlyn nifer o unigolion yn llwyddiannus am droseddau amgylcheddol, gan weithredu ei agwedd dim goddefgarwch tuag at droseddau tebyg

14 Mawrth 2019

Robert White - The Tank Top Tour

Robert White - The Tank Top Tour

14 Mawrth 2019

It's My Shout!

Do you fancy a career in TV and film? It's My Shout can offer you a step on the career ladder

14 Mawrth 2019

Enwebu arwyr amgylcheddol ar gyfer gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2019

Bydd seremoni wobrwyo Bro-garwyr Tra Mad y Cyngor yn dychwelyd yn 2019 – ac mae yna ddigon o amser i chi enwebu'r arwyr amgylcheddol sy'n gwneud gwahaniaeth mawr mewn cymunedau ar draws Rhondda Cynon Taf

13 Mawrth 2019

Erlyniad llwyddiannus yn dilyn ymosodiad ar Swyddog y Cyngor

Mae Heddlu De Cymru wedi erlyn unigolyn yn llwyddiannus am ymosod ar Swyddog Gorfodi. Cafodd yr unigolyn ddedfryd wedi'i gohirio gan gefnogi ymagwedd 'dim goddefgarwch' y Cyngor tuag at drais yn erbyn ei staff

12 Mawrth 2019

Achlysuron ymgysylltu â'r cyhoedd ym mis Mawrth 2019 - moderneiddio gwasanaethau gofal ar gyfer pobl hŷn

Bydd y Cyngor yn cynnal tri achlysur ymgysylltu â'r cyhoedd ym mis Mawrth 2019, lle bydd modd i aelodau'r cyhoedd ddarganfod rhagor am gynigion i foderneiddio gofal i bobl hŷn yn Rhondda Cynon Taf

11 Mawrth 2019

Ymestyn y lôn fysiau ar Gylchfan Heol y Bont ym Mhontypridd

Bydd y Cyngor yn dechrau'r gwaith i ymestyn lôn fysiau ar Gylchfan Heol y Bont ym Mhontypridd o 10 Mawrth, yn dilyn y gwaith o ddargyfeirio pibellau nwy yn yr wythnosau diwethaf

08 Mawrth 2019