Skip to main content

Newyddion

Dechrau'r ymgynghoriad ar Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus mewn perthynas ag alcohol

Dechrau'r ymgynghoriad ar Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus mewn perthynas ag alcohol

Cyn bo hir, bydd Cyngor RhCT yn dechrau proses ymgynghori gyhoeddus ar y potensial i ymestyn a/neu ddiwygio'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) mewn perthynas ag alcohol sydd ar waith ledled y Fwrdeistref Sirol ar hyn o bryd.

21 Mehefin 2024

Harddu

Harddu

From our friends at the Eisteddfod: How about getting your area ready to show that you're eager to welcome new visitors?

20 Mehefin 2024

Gwobr arall i Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Gwobr arall i Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn falch o fod yr unig un yng Nghymru i dderbyn Statws Cyfeillgar i Goetsis Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr!

20 Mehefin 2024

Cau maes parcio ym Mhontypridd er mwyn cynnal gwaith pellach

Cau maes parcio ym Mhontypridd er mwyn cynnal gwaith pellach

Bydd maes parcio Heol Berw yng nghanol tref Pontypridd ar gau am bythefnos o 24 Mehefin er mwyn cynnal gwaith atgyweirio concrit

19 Mehefin 2024

Cynllun atgyweirio sylweddol ar gwlfer yn Stryd y Nant yn Aberaman

Mae trigolion Aberaman yn cael rhybudd ymlaen llaw o gynllun hanfodol sydd ar y gweill yn Stryd y Nant a Stryd Bryn y Mynydd i atgyweirio cwlfer cwrs dŵr cyffredin. Mae'r gwaith yn debygol o achosi rhywfaint o aflonyddwch yn lleol

19 Mehefin 2024

Gwaith dros nos ar ffordd osgoi Pentre'r Eglwys cyn hir

Bydd gofyn cau'r A473 sef ffordd osgoi #Pentrereglwys dros nos am un noson yna cau lonydd dros nosweithiau, drwy gydol yr wythnos nesaf, ar gyfer gwaith hanfodol – mae hyn yn digwydd dros nos i sicrhau cyn lleied â phosib o amharu

18 Mehefin 2024

Cau'r ffordd yn Ystad Ddiwydiannol Gelli ar gyfer gwelliannau angenrheidiol i'r briffordd

Bydd y gwaith yn mynd rhagddo o ddydd Llun 24 Mehefin i ddydd Gwener 28 Mehefin, gyda'r ffordd ar gau o 8am i 4.30pm bob dydd

18 Mehefin 2024

Cau ffordd yn ardal Porth er mwyn cynnal gwaith amnewid draen storm

Bydd rhan 40 metr o hyd o'r ffordd ger cyffordd Rhodfa Ael y Bryn â Ffordd Kimberley yn cau o ddydd Llun, 24 Mehefin am gyfnod o bythefnos

17 Mehefin 2024

Cyflwyno Corona Chadair Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf

Heno (13 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn y Guildhall, Llantrisant.

13 Mehefin 2024

Mae pethau'n prysuro yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty

Mae pethau'n prysuro yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, gydag wyth sesiwn BOB diwrnod yr wythnos tan ddiwedd mis Gorffennaf.

13 Mehefin 2024

Chwilio Newyddion