Penodi contractwr ar gyfer ailosod Pont Sant Alban

Penodi contractwr ar gyfer ailosod Pont Sant Alban

Mae'r Cyngor wedi penodi contractwr a fydd yn dylunio ac yn adeiladu pont newydd Sant Alban ym Mlaenrhondda. Bydd gwaith ymchwilio ac arolygu'r tir yn cael ei gynnal ar y safle ym mis Mawrth

21 Chwefror 2018

Gwelliannau i ddiogelwch y ffyrdd yn Cilhaul Terrace, Aberpennar

Gwelliannau i ddiogelwch y ffyrdd yn Cilhaul Terrace, Aberpennar

Yn dilyn buddsoddiad gwerth £25,000, bydd y Cyngor yn cychwyn gwaith er mwyn datblygu diogelwch y ffyrdd yn Cilhaul Terrace, Aberpennar

19 Chwefror 2018

Cau'r ffordd ar hyd Ffordd Mynydd Llanwynno

Cau'r ffordd ar hyd Ffordd Mynydd Llanwynno

Mae'r Cyngor wedi cael gwybod am waith sydd ar y gweill ar gyfer ffordd rhwng Aberpennar a Glynrhedynog, ar hyd ffordd mynydd Llanwynno

19 Chwefror 2018

Rheolau Ailgylchu Newydd ar gyfer Rhondda Cynon Taf wedi'u Cytuno

Rheolau Ailgylchu Newydd ar gyfer Rhondda Cynon Taf wedi'u Cytuno

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar reolau newydd, gyda'r bwriad o wella cyfraddau ailgylchu Rhondda Cynon Taf, a hwnnw fel cam angenrheidiol i sicrhau bod y Cyngor yn bwrw targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25

16 Chwefror 2018

Mae Ffair Swyddi RhCT yn dychwelyd

Jobseekers, school/college-leavers and university graduates can find out more about employment opportunities, at the Rhondda Cynon Taf Council Jobs Fair on March 6.

16 Chwefror 2018

Cae Chwaraeon 3G pob tywydd newydd ym Mhentre'r Eglwys

Bydd modd i ddisgyblion ysgol lleol a chymuned ehangach Pentre'r Eglwys fwynhau cae chwaraeon pob tywydd 3G newydd cyn bo hir

16 Chwefror 2018

Cae Chwarae 3G newydd Canolfan Chwaraeon Abercynon ar fin agor

Bydd cae chwarae pob tywydd 3G newydd Abercynon yn agor i'r cyhoedd cyn bo hir. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad diweddaraf y Cyngor mewn cyfleusterau hamdden awyr agored

15 Chwefror 2018

Gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd yn Stryd Fawr, Llantrisant

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd yn Stryd Fawr, Llantrisant o ddydd Llun. Bydd y gwaith yn cael ei wneud er mwyn diogelu'r ffordd yn rhan o gynllun #buddsoddiadRhCT

15 Chwefror 2018

Caniatâd Prynu Tir yn Orfodol yn rhoi hwb i Gynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm

Mae'r Cyngor wedi cael caniatâd i gwblhau'r broses prynu tir yn orfodol ar gyfer y tir sydd ei angen er mwyn cyflawni Cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar

14 Chwefror 2018

Buddsoddiad ychwanegol i ehangu cynllun llwybrau diogel yn y gymuned yn Y Porth

Mae'r Cyngor wedi sicrhau buddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i ehangu ei gynllun llwybrau diogel yn y gymuned yn agos i Ysgol Gymunedol Sir y Porth

14 Chwefror 2018