Treth y Cyngor: Siaradwch yn uniongyrchol gyda ni er mwyn osgoi sgamwyr

Treth y Cyngor: Siaradwch yn uniongyrchol gyda ni er mwyn osgoi sgamwyr

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn annog trigolion i drafod biliau ac ad-daliadau Treth y Cyngor YN UNIONGYRCHOL gyda'r Cyngor YN UNIG.

16 Mawrth 2018

Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol

Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol

Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol

14 Mawrth 2018

Jools Holland yn ei hanelu hi am RCT

Jools Holland yn ei hanelu hi am RCT

Jools Holland and his Rhythm and Blues Orchestra in RCT this summer

13 Mawrth 2018

Llwyddiant y Ffair Swyddi

Llwyddiant y Ffair Swyddi

As well as Yn ogystal â chyflawni'i fentrau llwyddiannus ei hun i ddarparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i breswylwyr, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynorthwyo miloedd o bobl eraill o ganlyniad i'w Ffair Swyddi.

13 Mawrth 2018

Ymdrech Anhygoel

Dros y dyddiau diwethaf mae'r Cyngor wedi ymgymryd â'r gwaith i glirio'r eira

12 Mawrth 2018

Cynllun Adfywio Dyffryn Taf yn derbyn £10miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru

The Council has welcomed a significant £10m Welsh Government investment for its flagship Taff Vale redevelopment – another vital landmark for this strategically-important scheme being delivered by the Council

09 Mawrth 2018

Gwybodaeth Bwysig ynglŷn â Threfniadau Bysiau yn ystod gweithfeydd Dŵr Cymru yn Y Porth

The Council has worked closely with local bus operators to identify temporary arrangements for the duration of Welsh Water's significant works in Porth

09 Mawrth 2018

Hwyl i'r Teulu Cyfan y Pasg yma - Taith Pyllau Glo Cymru

Ydych chi'n chwilio am rywle i fynd â'r plant y Pasg yma? Dewch i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda!

09 Mawrth 2018

Cael gwared ar eitemau miniog mewn modd diogel er mwyn lleihau'r risg i swyddogion casglu

Mae'r Cyngor yn gofyn bod preswylwyr yn fwy gofalus wrth gael gwared ar eitemau miniog er mwyn lleihau risg o gael anaf i swyddogion casglu gwastraff

09 Mawrth 2018

Gwella'r ddarpariaeth o nwyddau glanweithiol ar gyfer disgyblion benywaidd mewn ysgolion

Recommendations to improve the provision of sanitary products for female learners in schools, introducing a standard approach across Rhondda Cynon Taf, have received support from Full Council

07 Mawrth 2018