Gwaith ymestyn lôn fysiau ar Gylchfan Stryd y Bont wedi'i gwblhau

Gwaith ymestyn lôn fysiau ar Gylchfan Stryd y Bont wedi'i gwblhau

Mae'r Cyngor wedi cyflawni cynllun i ymestyn y lôn fysiau ar Gylchfan Stryd y Bont ym Mhontypridd ar slipffordd yr A470 er mwyn gwella llif y traffig ar gyfer bysiau yn ystod yr adegau prysuraf

21 Mai 2019

Y Sioe Ceir Clasur yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru

Y Sioe Ceir Clasur yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru

Y Sioe Ceir Clasur yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru

21 Mai 2019

Dŵr Cymru yn cau ffordd Mynydd y Rhigos dros y Sulgwyn

Dŵr Cymru yn cau ffordd Mynydd y Rhigos dros y Sulgwyn

Mae Dŵr Cymru am gau ffordd yr A4061 dros Fynydd y Rhigos er mwyn gwneud gwaith ar ôl i bibell ddŵr fyrstio y llynedd. Mae'r cynllun wedi'i amserlenni ar gyfer hanner tymor er mwyn lleihau unrhyw aflonyddwch

20 Mai 2019

Cefnogi Ein Lluoedd Arfog - O'r Gorffennol i'r Presennol

Cefnogi Ein Lluoedd Arfog - O'r Gorffennol i'r Presennol

The Council continues to build upon its on-going relationship with the Armed Forces community

20 Mai 2019

Penodi Maer Newydd

Councillor Linda De Vet is the new Mayor of Rhondda Cynon Taf

17 Mai 2019

Arddangos posteri disgyblion Blaengwawr ar safle Gofal Ychwanegol Aberaman

Mae artistiaid talentog o Ysgol Gynradd Blaengwawr wedi cael cyfle i weld eu posteri iechyd a diogelwch sy'n cael eu harddangos yn falch ar safle cyfleuster Gofal Ychwanegol Aberaman - ar ôl ennill cystadleuaeth a gafodd ei chynnal gan...

17 Mai 2019

Dathlu Mis Hanes Lleol a Chymunedol yn Rhondda Cynon Taf

Local and Community History Month runs for the whole of May, and RCT has plenty to offer!

17 Mai 2019

Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol y nerbyn Homoffobia, Deuffobia, a Thrawsffobia

Diwrnod Rhyngwladol y nerbyn Homoffobia, Deuffobia, a Thrawsffobia

17 Mai 2019

Mae Jason wedi gwireddu breuddwyd

Mae Jason wedi gwireddu breuddwyd

15 Mai 2019

Bydd Bay City Rollers Les McKeown

Bydd Bay City Rollers Les McKeown

15 Mai 2019