Buddsoddiad o £23.55 miliwn ar gyfer meysydd blaenoriaeth wedi'i gymeradwyo gan y Cabinet

Buddsoddiad o £23.55 miliwn ar gyfer meysydd blaenoriaeth wedi'i gymeradwyo gan y Cabinet

Mae Aelodau o'r Cabinet wedi cymeradwyo buddsoddiad untro o £23.554 miliwn i gefnogi nifer o gynlluniau blaenoriaeth y Cyngor. Bydd y Cyngor Llawn yn trafod yr arian mewn cyfarfod yn ddiweddarach y mis yma

17 Hydref 2018

Mae pecyn tair blynedd cynnal a chadw'r Priffyrdd gwerth £23.5 miliwn wedi cael ei gytuno

Mae pecyn tair blynedd cynnal a chadw'r Priffyrdd gwerth £23.5 miliwn wedi cael ei gytuno

Mae'r Cabinet wedi cytuno i fuddsoddi £12 miliwn tuag at becyn ehangach gwerth £23.5m i gynnal Priffyrdd Rhondda Cynon Taf dros y tair blynedd nesaf. Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i barhau â'i ddull cyllido carlam

17 Hydref 2018

Y Maer yn ymuno â dathliadau pen-blwydd

Y Maer yn ymuno â dathliadau pen-blwydd

Y Maer yn ymuno â dathliadau pen-blwydd

16 Hydref 2018

Agoriad Swyddogol Stadiwm Ron Jones gwerth £3 miliwn

Agoriad Swyddogol Stadiwm Ron Jones gwerth £3 miliwn

Cafodd Stadiwm Ron Jones y Cyngor, gwerth £3 miliwn, ei agor yn swyddogol gan y cyn-athletwr a dorrodd record Cymru, Prydain, Ewrop a'r Byd

15 Hydref 2018

Datganiad Tywydd

Mae'r Cyngor yn ymgymryd â'r dasg enfawr o glirio ar ôl y tywydd garw yn y Fwrdeistref Sirol y penwythnos yma

15 Hydref 2018

Y diweddaraf - gwaith atgyweirio dros nos hanfodol i bont yng Nglan-bad

Bydd y Cyngor yn cynnal gwaith atgyweirio hanfodol yng Nglan-bad a bydd gofyn inni gau sawl ffordd dros nos

15 Hydref 2018

Cyngerdd Goffa

Cynhelir y Gyngerdd Goffa yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci

15 Hydref 2018

Cabinet i ystyried buddsoddiad £23.54 miliwn mewn meysydd blaenoriaeth

Bydd y Cabinet yn ystyried cynigion ar gyfer buddsoddiad untro o £23.54 miliwn i gefnogi nifer o gynlluniau blaenoriaeth, gan gynnwys buddsoddiad sylweddol mewn Priffyrdd, Gofal Ychwanegol, Parciau, Canol Trefi a Hybiau Cymuned

11 Hydref 2018

Cabinet i ystyried opsiynau buddsoddi ar gyfer gwaith cynnal a chadw'r ffyrdd

Bydd y Cabinet yn ystyried opsiynau buddsoddi pellach er mwyn cynnal ffyrdd lleol - gan gynnwys buddsoddi £23.5miliwn dros gyfnod o dair blynedd er mwyn parhau â'i ddull buddsoddi carlam

11 Hydref 2018

Cabinet i drafod y strategaeth adfywio ar gyfer Canol Tref y Porth

Bydd y Cabinet yn trafod strategaeth adfywio fawr ar gyfer Canol Tref y Porth sy'n amlinellu nifer o brosiectau gweddnewidiol ar gyfer y dyfodol – gan gynnwys Canolfan Drafnidiaeth ac Ardal yr Orsaf newydd yng nghanol y dref

10 Hydref 2018