Cysylltiadau ychwanegol i'r Llwybr i'r Gymuned presennol yn Llantrisant

Cysylltiadau ychwanegol i'r Llwybr i'r Gymuned presennol yn Llantrisant

Mae'r Cyngor wedi dechrau gweithio i greu tri chysylltiad newydd i'r Llwybr i'r Gymuned presennol yn Llantrisant, i wella mynediad at y llwybr poblogaidd ymhellach

21 Ionawr 2019

Y Sêr yn Dod Allan ar Gyfer Sioe Gala

Y Sêr yn Dod Allan ar Gyfer Sioe Gala

Y Sêr yn Dod Allan ar Gyfer Sioe Gala

18 Ionawr 2019

Hyfforddwr Tang Soo Do Gorau Cymru yn ymuno â Goreuon y Byd

Hyfforddwr Tang Soo Do Gorau Cymru yn ymuno â Goreuon y Byd

Hyfforddwr Tang Soo Do Gorau Cymru yn ymuno â Goreuon y Byd

18 Ionawr 2019

Ymgynghoriad cyhoeddus – Dyfodol Canolfannau Oriau Dydd

Ymgynghoriad cyhoeddus – Dyfodol Canolfannau Oriau Dydd

The Council will begin a six-week public consultation where residents can have their say on the future of its Community Day Centres

16 Ionawr 2019

Cynlluniau Cyffrous ar gyfer Aberpennar

Cynlluniau Cyffrous ar gyfer Aberpennar

16 Ionawr 2019

Diweddariad: Gwaith ar Lwybr Taith Taf, Cilfynydd, i baratoi ar gyfer pont newydd

Bydd y Cyngor yn cynnal ymchwiliad safle a mân waith clirio ar Lwybr Taith Taf, Cilfynydd, er mwyn paratoi ar gyfer adeiladu pont droed newydd. Bydd angen cau rhan o'r llwybr dros dro.

15 Ionawr 2019

Diweddariad: Proses ffurfiol i sicrhau tenant i gymryd Canolfan Gelf y Miwni ar brydles

Bydd y Cyngor yn agor y broses ffurfiol i sicrhau tenant newydd i gymryd Canolfan Gelf y Miwni ar brydles o ddydd Llun (Ionawr 14).

11 Ionawr 2019

Ymgynghoriad - moderneiddio gwasanaethau gofal ar gyfer pobl hŷn yn Rhondda Cynon Taf

Bydd modd i drigolion lleol gael dweud eu dweud ar y cynigion i foderneiddio gwasanaethau gofal ar gyfer pobl hŷn yn RhCT – trwy ymgynghoriad 12 wythnos ar opsiynau yn y dyfodol ar gyfer gwasanaethau gofal preswyl a gofal oriau dydd

11 Ionawr 2019

Canolfan Hamdden Rhondda Fach werth £1 miliwn

Rhondda Fach Leisure Centre set to re-open following £1M investment

11 Ionawr 2019

Showaddywaddy yn Rhoi Cyngerdd

Chart-topping band Showaddywaddy are set return to Rhondda Cynon Taf

11 Ionawr 2019