Skip to main content

Newyddion

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer Rhondda Cynon Taf

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer Rhondda Cynon Taf

Dyma roi gwybod i drigolion y bydd Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer glaw ar waith ledled ein Bwrdeistref Sirol o 6am ddydd Iau, 28 Hydref hyd at 3pm dydd Gwener, 29 Hydref.

27 Hydref 2021

Wedi'i Ddiweddaru: Cau Heol Meisgyn a Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn ystod gwyliau'r Hanner Tymor

Wedi'i Ddiweddaru: Cau Heol Meisgyn a Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn ystod gwyliau'r Hanner Tymor

Mae'r Cyngor yn rhoi gwybod i drigolion a defnyddwyr y ffordd o'r gwaith adfer yn Heol Meisgyn, Aberpennar, sy hefyd yn gofyn am gau'r Ffordd Gyswllt yn ystod y dydd. Mae'r gwaith wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau'r hanner tymor er mwyn...

27 Hydref 2021

Cynlluniau buddsoddi ar gyfer Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

Cynlluniau buddsoddi ar gyfer Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

Mae modd gweld y cynigion cychwynnol i ddefnyddio cyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif er mwyn darparu adeilad newydd sbon ar gyfer Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref erbyn Hydref 2023 ar-lein. Bydd modd eu gweld nhw yn y gymuned dros y pedair...

27 Hydref 2021

Cynllun 'Arbed' ym Mhenrhiwceiber sydd â'r nod o fynd i'r afael â Thlodi Tanwydd ac Allyriadau Carbon

Cynllun 'Arbed' ym Mhenrhiwceiber sydd â'r nod o fynd i'r afael â Thlodi Tanwydd ac Allyriadau Carbon

Solar panels on buildings in Penrhiwceiber

26 Hydref 2021

Cynnal gwaith ymgysylltu mewn perthynas â chynllun buddsoddi Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi

Mae modd gweld gwybodaeth fanwl am y cynlluniau buddsoddi mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi, sy'n cynnwys darparu adeilad sy'n addas ar gyfer y 21ain Ganrif, ar-lein ac yn y gymuned. Mae modd i drigolion gyflwyno'u hadborth...

26 Hydref 2021

Cyn-filwr Rhyfel Ynysoedd Falkland yn Canmol Cymorth y Cyngor

Mae Gwasanaeth i Gyn-filwyr y Cyngor ar gael i gynnig help a chymorth i'r sawl sydd eu hangen fwyaf. Dyma'r pwynt cyswllt cyntaf i lawer o gyn-filwyr a'u teuluoedd sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf.

26 Hydref 2021

BYDDWCH YN WYRDD yn ystod Calan Gaeaf eleni!

Ysbrydion, gwrachod a newid yn yr hinsawdd – dyma ambell i beth fydd yn codi ofn yn ystod Calan Gaeaf eleni.

25 Hydref 2021

Cynnal ymchwiliadau tir ar Domen Graig Ddu, Dinas, sydd dan berchnogaeth breifat

Mae'r Cyngor wedi penodi contractwr i gynnal ymchwiliadau tir ar domen Graig Ddu yn ardal Dinas. Bydd y gwaith sy'n cychwyn heddiw yn llywio adolygiad manwl o'r safle ac yn galluogi gwaith monitro ychwanegol ar ben yr archwiliadau...

25 Hydref 2021

Darlledu Cyfarfod Pwyllgor yn Fyw am y Tro Cyntaf

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi darlledu cyfarfod pwyllgor yn fyw am y tro cyntaf, gan alluogi'r cyhoedd i wylio'r broses ddemocrataidd yn fyw.

23 Hydref 2021

Siopwch yn Lleol, Shw mae Siôn Corn!

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi bod Siôn Corn ei hun yn dod i ganol tref leol i ledaenu hwyl yr ŵyl.

22 Hydref 2021

Chwilio Newyddion