Datganiad gan yr Arweinydd

Datganiad gan yr Arweinydd

Datganiad gan yr Arweinydd

21 Tachwedd 2018

Agor Swyddfa Crwner Canol De Cymru

Agor Swyddfa Crwner Canol De Cymru

Agor Swyddfa Crwner Canol De Cymru

20 Tachwedd 2018

Parc Coffa Ynysangharad

Parc Coffa Ynysangharad

Ynysangharad War Memorial Park's place as a memorial to those who made the ultimate sacrifice for their country has been protected in perpetuity.

20 Tachwedd 2018

Galw Mawr i Gystadlu yn Rasys Nos Galan

Galw Mawr i Gystadlu yn Rasys Nos Galan

Galw Mawr i Gystadlu yn Rasys Nos Galan

20 Tachwedd 2018

Adroddiad Cynnydd - Cychwyn gwaith dymchwel Pont Pontrhondda Road

Mae cynllun mawr i osod pont newydd ar Pontrhondda Road yn Llwynypïa wedi gwneud cynnydd - mae modd bwrw ymlaen â gwaith dymchwel y bont ar ôl i bont droed dros dro gael ei hagor. Bydd gwaith dymchwel yn cychwyn ar 26 Tachwedd

19 Tachwedd 2018

Erlyn masnachwr mewn nwyddau ffug

Trading Standards have found themselves 1-0 up against a Gelli counterfeit clothing trader who was selling fake sports kits.

19 Tachwedd 2018

Gwaith i greu 310 man parcio yng Ngorsaf Drenau Abercynon

Bydd prif waith adeiladu er mwyn ehangu cyfleuster Parcio a Theithio Abercynon yn dechrau'r wythnos nesaf, er mwyn darparu cyfanswm o 310 man parcio newydd ar gyfer yr Orsaf Drenau erbyn y Gwanwyn 2019

16 Tachwedd 2018

Wythnos Diogelwch y Ffyrdd 2018 - Ymgysylltu â Chymunedau

Bydd Carfan Diogelwch y Ffyrdd y Cyngor yn ymweld â chymunedau lleol er mwyn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau i hyrwyddo Wythnos Diogelwch y Ffyrdd 2018, sy'n dechrau ar 19 Tachwedd

16 Tachwedd 2018

Cabinet i ystyried adolygiad annibynnol o ddarpariaeth gofal preswyl a gofal oriau dydd

Bydd y Cabinet yn ystyried opsiynau trawsnewidiol ar gyfer darpariaeth gofal preswyl a gofal oriau dydd yn y Fwrdeistref Sirol yn dilyn adolygiad annibynnol

14 Tachwedd 2018

Adroddiad cynnydd o ran Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus a Gemau Cyfres yr Hydref

Mae rheolau newydd i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag yfed ar y stryd yn Aberdâr a Phontypridd wedi bod mewn grym ers dau fis. Mae adborth wedi'i dderbyn gan y Cyngor yn awgrymu eu bod nhw'n gweithio

14 Tachwedd 2018