Skip to main content

Newyddion

Canolfannau Croeso yn y Gaeaf yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf!

Canolfannau Croeso yn y Gaeaf yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf!

Am fod y tywydd yn aeafol a'r tymheredd yn gostwng, mae'r Cyngor yn gweithio gyda'i bartneriaid allweddol yn y gymuned unwaith yn rhagor i ddarparu gwasanaethau cymorth i'n holl drigolion gyda'r Canolfannau Croeso yn y Gaeaf a rhagor.

04 Rhagfyr 2023

Wythnos yr Hinsawdd 2023 – Byddwch yn Seren yr Hinsawdd y Nadolig yma

Wythnos yr Hinsawdd 2023 – Byddwch yn Seren yr Hinsawdd y Nadolig yma

Mae'r wythnos yma'n nodi dechrau Wythnos Hinsawdd Cymru 2023, dechrau'r cyfnod cyn y Nadolig, a lansiad ymgyrch Ailgylchu Nadolig newydd Cyngor Rhondda Cynon Taf – 'Byddwch yn Seren Ailgylchu'r Nadolig yma'.

04 Rhagfyr 2023

Helpwch i gadw'ch cymuned yn ddiogel drwy stopio ar gyfer Hebryngwyr Croesfannau Ysgol

Helpwch i gadw'ch cymuned yn ddiogel drwy stopio ar gyfer Hebryngwyr Croesfannau Ysgol

Mae ein Hebryngwyr Croesfannau Ysgol yn chwarae rhan bwysig iawn yn ein cymunedau, trwy helpu plant ifainc a theuluoedd i gadw'n ddiogel wrth gerdded i'r ysgol ac adref bob dydd

30 Tachwedd 2023

Cyfleusterau newydd yn cael eu trosglwyddo i Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Cyfleusterau newydd yn cael eu trosglwyddo i Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Mae disgyblion yn ardal Beddau bellach yn elwa ar fuddsoddiad sylweddol mewn dosbarthiadau modern a chyfleusterau chwaraeon gwell, ac mae'r Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg wedi ymweld â'r ysgol yn ddiweddar er mwyn gweld y...

29 Tachwedd 2023

Deng mlynedd ers cynnig parcio AM DDIM yng nghanol ein trefi dros gyfnod y Nadolig

Bydd menter barcio AM DDIM y Cyngor yn Aberdâr a Phontypridd dros y Nadolig yn dychwelyd am y degfed flwyddyn yn olynol yn 2023. Bydd modd parcio am ddim o 10am bob dydd ym mis Rhagfyr. Y bwriad yw annog trigolion i siopa'n lleol a...

28 Tachwedd 2023

Gwaith gyda'r nos ar gynllun draenio ar yr A4058 yn Nhonypandy

Rhaid cau'r ffordd er mwyn cynnal gwelliannau draenio lleol. Mae'r gwaith wedi cael ei drefnu ar gyfer y nos er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl

28 Tachwedd 2023

Cyfnod ymgynghori wedi dechrau mewn perthynas â dau gynnig ar gyfer gwasanaethau allweddol

Mae bellach modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynigion ar wahân sy'n ymwneud â Gofal Plant Oriau Dydd Cyn-ysgol a Chludiant o'r Cartref i'r Ysgol. Mae'r cynigion yma'n cael eu hystyried o ganlyniad i'r pwysau ariannol sydd ar y Cyngor

28 Tachwedd 2023

Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan a Nofio Dydd Calan: Lido Ponty

Ar ôl blwyddyn o sesiynau nofio ben bore ym mhob tywydd, hwyl gyda'r teulu yn yr haf a'n sesiynau nofio mewn dŵr oer yn dychwelyd, mae Lido Ponty yn dod â thymor 2023 i ben gyda Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan.

27 Tachwedd 2023

Cynlluniau wedi'u nodi ar gyfer buddsoddiad ychwanegol yn y gwasanaeth priffyrdd

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar fanylion rhaglen atodol ar gyfer priffyrdd, strwythurau a chynlluniau lliniaru llifogydd – i'w chynnal yn ystod gweddill 2023/24 gan ddefnyddio cyllid a ddyrannwyd i'r gwasanaeth yn ddiweddar

23 Tachwedd 2023

Cau lôn yn Stryd y Taf uchaf ddydd Sul ar gyfer gwaith ar adeilad Llys Cadwyn

Bydd craen yn cael ei osod ar Stryd y Taf uchaf yn ardal #Pontypridd ddydd Sul, y tu allan i ddatblygiad Llys Cadwyn, ar gyfer gwaith wedi'i amserlennu i do 2 Llys Cadwyn

22 Tachwedd 2023

Chwilio Newyddion