Skip to main content

Newyddion

Yn galw ar ddefnyddwyr brwd y Lido!

Yn galw ar ddefnyddwyr brwd y Lido!

Yn galw ar ddefnyddwyr brwd y Lido! Mae sesiynau nofio yn ystod y dydd a sesiynau hwyl ar ôl ysgol yn ailddechrau mis nesaf yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty!

13 Mai 2022

Cychwyn gwaith adnewyddu ar y Bont Wen er mwyn diogelu'r Strwythur Rhestredig

Cychwyn gwaith adnewyddu ar y Bont Wen er mwyn diogelu'r Strwythur Rhestredig

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd gwaith atgyweirio ac adnewyddu sydd eisoes wedi'i gynllunio yn rhan o gynllun y Bont Wen, Pontypridd, yn cychwyn ar 23 Mai - a hynny i ddiogelu'r strwythur yn dilyn difrod storm

13 Mai 2022

Arddangosfa gyhoeddus ar gam nesaf prosiect tirlithriad Tylorstown

Arddangosfa gyhoeddus ar gam nesaf prosiect tirlithriad Tylorstown

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus yng Nghanolfan Hamdden Cwm Rhondda Fach er mwyn rhannu rhagor o wybodaeth am gam nesaf prosiect tirlithriad Tylorstown. Mae'r cam nesaf yn cynnig adfer y deunyddiau sydd dros ben ar ochr y bryn

12 Mai 2022

Heini yn yr Haf gyda thocyn 10 diwrnod Hamdden am Oe

Heini yn yr Haf gyda thocyn 10 diwrnod Hamdden am Oe

Byddwch yn Heini yn yr Haf gyda thocyn 10 diwrnod Hamdden am Oes.

12 Mai 2022

Clwb Brecwast gorau Cymru yn RhCT

Mae staff a disgyblion yn Ysgol Gynradd y Rhigos yn falch iawn o dderbyn y wobr yma. Maen nhw wedi derbyn gwahoddiad i Wobrau Clwb Brecwast Kellogg's yn Llundain ar 21 Mehefin i gasglu eu gwobr

10 Mai 2022

Hamdden am Oes yn yr awyr agored!

Hamdden am Oes yn yr awyr agored!

05 Mai 2022

Etholiadau Llywodraeth Leol 2022

Dyma ble mae modd i chi weld sut mae eich pleidlais chi wedi effeithio ar fap gwleidyddol Rhondda Cynon Taf.

04 Mai 2022

Diweddariad: Gwaith ar Gantilifer Nant Cwm-parc a Phont y Stiwt yn Nhreorci

Mae'r Cyngor wedi ailgydio yn y gwaith ar Heol yr Orsaf yn Nhreorci i gryfhau strwythurau allweddol sy'n cefnogi'r ffordd. Mae'r gwaith paratoi wedi dechrau a bydd y prif waith yn dechrau yn gynnar ym mis Mai eleni

04 Mai 2022

Gweithgareddau ar gael yn 2022 gyda Nathaniel Cars

Mae llu o weithgareddau ar gael yn Rhondda Cynon Taf trwy gydol 2022 ac mae busnes adnabyddus bellach yn noddi'r rhaglen.

04 Mai 2022

Dirwy am werthu Nwyddau Ffug

Mae dau o drigolion Rhondda Cynon Taf, gweithiwr a pherchennog siop yn Aberpennar, wedi cael eu herlyn gan Adran Safonau Masnach Cyngor Rhondda Cynon Taf am redeg busnes twyllodrus ac am fwriadu gwerthu nwyddau ffug a oedd yn eu meddiant.

29 Ebrill 2022

Chwilio Newyddion