Ffurflenni ar-lein  - ddim ar gael ar hyn o bryd

Ffurflenni ar-lein - ddim ar gael ar hyn o bryd

Does dim modd cael mynediad at unrhyw ffurflen ar-lein ar wefan y Cyngor ar hyn o bryd o ganlyniad i broblemau technegol.

20 Tachwedd 2019

Dechrau gwaith Cynllun Gwella Draenio'r Priffyrdd yn Aberdâr

Dechrau gwaith Cynllun Gwella Draenio'r Priffyrdd yn Aberdâr

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun gwella draenio'r priffyrdd ar ddwy stryd yn Aberdâr. Bydd y gwaith yn gofyn am oleuadau traffig dros dro ar ran o Heol Caerdydd am gyfnod byr er mwyn cyflawni'r gwaith

20 Tachwedd 2019

Ewch ati i enwebu eich athro ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Ewch ati i enwebu eich athro ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae'r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru wedi agor. Dyma gyfle perffaith i ddathlu gwaith caled staff ysgolion Rhondda Cynon Taf!

15 Tachwedd 2019

Cynnydd diweddaraf cynllun Gofal Ychwanegol Pontypridd yn y Graig

Cynnydd diweddaraf cynllun Gofal Ychwanegol Pontypridd yn y Graig

Mae'r Cyngor wedi rhoi gwybod i bawb am gynnydd diweddaraf y cynllun Gofal Ychwanegol yn Y Graig ym Mhontypridd. Mae'r gwaith o baratoi'r tir wedi hen ddechrau a bydd codi'r prif adeilad yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd

15 Tachwedd 2019

Cyllid ychwanegol wedi'i ddyrannu drwy Gronfa Teithio Llesol 2019/20

Mae cyllid ychwanegol o £1.18 miliwn wedi'i ddyrannu i'r Cyngor ar gyfer 2019/20 trwy Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, ar gyfer nifer o gynlluniau wedi'u targedu ledled y Fwrdeistref Sirol

15 Tachwedd 2019

Mae'r Nadolig yn agosáu

Mae'r Nadolig yn agosáu a chewch chi ddathlu yng nghanol tref Rhondda Cynon Taf sy'n agos i chi!

14 Tachwedd 2019

Gweithgareddau Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 2019 RhCT

Mae'r Cyngor wedi trefnu nifer o achlysuron ar hyd RhCT yr wythnos nesaf er mwyn cefnogi Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd blynyddol yr elusen Brake. Thema'r wythnos ar gyfer eleni yw teithiau iach a diogel

14 Tachwedd 2019

Trefniadau bysiau a chau ffyrdd ar gyfer gwaith Dŵr Cymru yn Aberdâr

Mae'r Cyngor wedi gwneud trefniadau dros dro ar gyfer y bysiau y penwythnos yma oherwydd gwaith Dŵr Cymru yn Aberdâr, sy'n gofyn am gau ffordd yn Rhiw'r Mynach

14 Tachwedd 2019

RCT wedi parhau i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog gyda Gŵyl Goffa

Mae Cyngor Taf Rhondda Cynon wedi parhau i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog gyda Gŵyl Goffa a Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio ym Mhontypridd.

14 Tachwedd 2019

Llwyddiant Ysgub-ol yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Cafodd 2,000 o wŷr a gwrachod amser gwych yn Rhialtwch Calan Gaeaf Taith Pyllau Glo Cymru.

14 Tachwedd 2019