Gwaith i asesu'r difrod i bont droed y bibell gludo yn Abercynon

Gwaith i asesu'r difrod i bont droed y bibell gludo yn Abercynon

Gan ddechrau ddydd Llun, bydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â'r gwaith angenrheidiol i ddisodli pont droed y bibell gludo rhwng Abercynon a Mynwent y Crynwyr a gafodd ei difrodi gan storm Dennis

18 Medi 2020

Gwaith i uwchraddio'r system geuffosydd i ddechrau yn Fernhill

Gwaith i uwchraddio'r system geuffosydd i ddechrau yn Fernhill

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun pwysig i uwchraddio dwy geg ceuffos yn Fernhill, er mwyn lleihau'r risg o lifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm

18 Medi 2020

Cyhoeddi ymyraethau pellach i atal y Coronafeirws rhag lledaenu yn RhCT

Cyhoeddi ymyraethau pellach i atal y Coronafeirws rhag lledaenu yn RhCT

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ymyraethau pellach yn dod i rym ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf o 6pm ddydd Iau 17 Medi er mwyn helpu i atal y cynnydd yn nifer yr achosion o'r Coronafeirws rhag lledaenu ymhellach

17 Medi 2020

Cyfyngiadau lleol i reoli'r coronafeirws yn Rhondda Cynon Taf

Cyfyngiadau lleol i reoli'r coronafeirws yn Rhondda Cynon Taf

Cyfyngiadau lleol i reoli'r coronafeirws yn Rhondda Cynon Taf

16 Medi 2020

DWY DAFARN a SIOP BARBWR yn derbyn Hysbysiadau gan Rondda Cynon Taf

DWY DAFARN a SIOP BARBWR yn derbyn Hysbysiadau gan Rondda Cynon Taf

15 Medi 2020

Mewnfa newydd i'r cwlfert i leihau'r perygl o lifogydd yn Heol Pentre

Mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru, bydd y Cyngor yn dechrau gwaith sylweddol i osod mewnfa/ceg newydd i'r cwlfert er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd ym Mhentre – yn rhan o ymateb cynhwysfawr ehangach yn dilyn y llifogydd eleni

15 Medi 2020

Datganiad Arweinydd y Cyngor – Y Diweddaraf am Covid-19

"Mae'r cynnydd yn nifer yr achosion a gadarnhawyd o'r Coronafeirws yn lleol dros y 14 diwrnod diwethaf (296 adeg ysgrifennu'r datganiad) wedi dangos yn glir fod y feirws yn ein cymunedau o hyd"

15 Medi 2020

DIWEDDARIAD BRYS - CANOLFAN BROFI DROS DRO (RhCT)

Bydd y ganolfan brofi COVID dros dro yn Y Pafiliynau, Cwm Clydach, CF40 2XX, ar agor ar gyfer apwyntiadau gyrru heibio ac ar droed dros y penwythnos (12-13 Medi).

12 Medi 2020

Mae'r Cyngor yn Rhoi Hysbysiad Cau Mangre

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyflwyno'r Hysbysiad Cau Mangre/Eiddo cyntaf i fangre drwyddedig yn y Fwrdeistref Sirol am fethu â chydymffurfio â chanllawiau a rheoliadau Coronafeirws COVID-19.

11 Medi 2020

Rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o ddydd Llun

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod RHAID i drigolion wisgo gorchudd wyneb mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do o ddydd Llun. Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn parhau i ofyn i drigolion wirfoddoli i'w gwisgo ar unwaith oherwydd yr...

11 Medi 2020