Cynllun Mesurau Gwrthsefyll Llifogydd ar gyfer Eiddo (Cam Dau)

Cynllun Mesurau Gwrthsefyll Llifogydd ar gyfer Eiddo (Cam Dau)

Mae'r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau cyllid allanol gwerth £218,000 i gyflawni cam nesaf y cynllun mesurau Gwrthsefyll Llifogydd ar gyfer Eiddo dros dro mewn perthynas â mwy na 230 eiddo preswyl pellach ledled Rhondda Cynon Taf

05 Mai 2021

Cynllun Ffordd Osgoi arfaethedig Llanharan i'w weld ar fideo rhithiol

Cynllun Ffordd Osgoi arfaethedig Llanharan i'w weld ar fideo rhithiol

Mae'r Cyngor wedi rhannu fideo rhithiol sy'n mynd â'r gwyliwr ar daith uwchben ac o amgylch Ffordd Osgoi arfaethedig Llanharan. Bydd y fideo yn rhan o ymgynghoriad cyhoeddus helaeth a fydd yn cychwyn yn y dyfodol agos.

04 Mai 2021

Cau ffordd gyswllt Ynyshir unffordd ar gyfer gwaith sgwrfa

Cau ffordd gyswllt Ynyshir unffordd ar gyfer gwaith sgwrfa

Bydd y Cyngor yn gwneud atgyweiriadau sgwrio hanfodol i ddwy bont yn Ynys-hir

04 Mai 2021

Dirwy a chostau yn cael eu rhoi i un o drigolion Glynrhedynog am droseddau tipio anghyfreithlon

Dirwy a chostau yn cael eu rhoi i un o drigolion Glynrhedynog am droseddau tipio anghyfreithlon

Mae unigolyn o Lynrhedynog wedi gorfod talu dros £1,700 o gostau ar ôl cael ei dal yn tipio'n anghyfreithlon. O ganlyniad i dystiolaeth CCTV y Cyngor a gafodd ei ddarparu i'r llys.

30 Ebrill 2021

Canmoliaeth i Zach am ei ddewrder

Drwy feddwl yn gyflym a pheidio â chynhyrfu, cynorthwyodd disgybl chwech oed o Rondda Cynon Taf ei fam i'w hatal rhag tagu. Mae ei deulu, ei ffrindiau a'i athrawon i gyd yn hynod falch ohono.

27 Ebrill 2021

Gofal Plant a Gweithgareddau yn ystod Gwyliau'r Haf

Mae disgwyl i 11 lleoliad newydd elwa ar weithgareddau gofal plant, sef Rhaglen Gwella Gwyliau'r Ysgol, yn ystod yr haf eleni

26 Ebrill 2021

Sicrhau Cyllid ar gyfer Cynlluniau Llifogydd Pellach yn ardal Pentre

Mae tri chynllun lliniaru llifogydd pellach wedi'u cyhoeddi ar gyfer ardal Pentre, ar ôl i'r Cyngor sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gwaith mewn tri lleoliad.

23 Ebrill 2021

Mae Hamdden am Oes yn paratoi i ailagor rhai gwasanaethau – gan barhau i ddiogelu'r gymuned

Yn dilyn adolygiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o gyfyngiadau'r Coronafeirws, bydd modd i drigolion ddefnyddio campfeydd a phyllau nofio Hamdden am Oes yn Rhondda Cynon Taf o ddydd Llun, 3 Mai.

22 Ebrill 2021

Dewch i Siarad - Newid yn yr Hinsawdd RhCT

The Council has launched a new and exciting Climate Conversation - 'Let's Talk Climate Change RCT'

22 Ebrill 2021

Cynllun Adnewyddu Cwlfer yn Nheras Bronallt

Bydd cynllun amnewid cylfert yn cychwyn y mis nesaf yn Nheras Bronallt yn Abercwmboi, ar ôl i'r Cyngor ddyfarnu'r contract ar gyfer y gwaith i Calibre Contracting Ltd.

21 Ebrill 2021