Skip to main content

Beth yw cyfarfod adolygu Cynllun Gofal a Chymorth?

Mae cyfarfod adolygu Cynllun Gofal a Chymorth yn gyfle i chi a'r bobl sy'n ymwneud â bywyd eich plentyn ddod ynghyd â gwirio bod y cynllun yn llwyddo.

Mae'n gyfle i ystyried yr hyn sydd wedi newid, os oes angen ychwanegu unrhyw beth at y cynllun ac os oes modd tynnu unrhyw ran sydd wedi'i gwblhau oddi ar y cynllun.