Skip to main content

Beth yw Gwarcheidwad Gwasanaeth Cynghori Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS Cymru)?

Gwasanaeth annibynnol yw CAFCASS Cymru (dydyn nhw ddim yn gweithio i'r Awdurdod Lleol na'r Llys).

Mewn achosion llys, gelwir gweithwyr CAFCASS Cymru yn Warcheidwad Plant. Caiff Gwarcheidwad Plentyn ei benodi gan y llys a'i rôl yw sicrhau bod plant yn ddiogel a bod y penderfyniadau perthnasol o fudd i'r plentyn. Rhagor o wybodaeth: Gwybodaeth am achosion (achosion 'Cyfraith Gyhoeddus') | LLYW.CYMRU