Skip to main content

Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle - Cyngor a Hyfforddiant

Os oes angen cyngor arnoch chi am iechyd a diogelwch yn y gweithle, mae croeso i chi gysylltu â
Carfan Materion Bwydydd, Iechyd a Diogelwch

Carfan Bwydydd, Iechyd a Diogelwch
Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd
Tŷ Elái
Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf
Tonypandy 

CF40 1NY 

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301 

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael ar y gwefannau yma: