Skip to main content

Iechyd a Diogelwch - Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol

Cymru Iach ar Waith

Mae Cymru Iach ar Waith yn rhoi cymorth i gyflogwyr, gweithwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol i wella'u hiechyd yn y gweithle, osgoi salwch a rhoi cymorth dychelwyd i'r gwaith yn dilyn cyfnod o salwch.

Hoffech chi unrhyw gyngor ychwanegol mewn perthynas â materion iechyd yn eich gweithle?  Croeso i chi gysylltu â:

Carfan Materion Bwydydd, Iechyd a Diogelwch

Carfan Bwydydd, Iechyd a Diogelwch
Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd
Tŷ Elái
Hen Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf
Tonypandy 

CF40 1NY 

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301