Skip to main content

Canclwm Japan

Mae Canclwm Siapan yn chwynnyn sy'n tyfu'n gyflym sy'n lledaenu ac yn llethu planhigion gardd eraill. Gall achosi difrod i strwythur adeiladau.

Mae'n blanhigyn mor ddifrodol fel ei fod yn cael ei reoli gan y gyfraith. Mae'n anghyfreithlon caniatáu’r chwynnyn yma i dyfu.

Darllen canllaw'r Cyngor i gael rhagor o wybodaeth a chyngor ynglŷn â sut i reoli a chael gwared â Chanclwm Japan

Sut i adnabod Canclwm Siapan:
  • dail gwyrdd siâp rhaw;
  • coesyn yn debyg i fambŵ o ran ymddangosiad;
  • cynhyrchu blodau gwyn o gwmpas mis Medi neu Hydref
Adnabod Canclwm Japan wrth ei olwg
  • Rhoi gwybod am achos o Ganclwm Japan