Skip to main content

Eiddo gwag ac adfeiliedig

Mae'r Cyngor yn sicrhau bod eiddo gwag yn cael eu cadw'n ddiogel, a'u bod nhw ddim yn peri niwsans i iechyd y cyhoedd.

Bydd y Cyngor yn ystyried cymryd camau gweithredu yn erbyn perchnogion eiddo sy'n adfeiliedig neu wedi bod yn wag ers peth amser, a hynny o dan y strategaeth eiddo gwag.

Os ydych chi'n gwybod am unrhyw dai gwag neu anniogel, lle dydy'r perchnogion ddim wedi'u hailosod, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Cysylltwch â ni
Ffôn: 01443 425001

Ffacs: 01443 425301