Skip to main content

Ffair swyddi RhCT - Gwybod cyn i chi fynd

Dydd Mercher, 6ed Mawrth 2019 o 10yb – 6yp Canolfan Hamdden Sobell , Aberdâr, CF44 7RP

Beth yw'r orsaf drên agosaf i Ganolfan Hamdden Sobell?

Dim ond 5 munud o gerdded i ffwrdd yw gorsaf drenau Aberdâr. I gael gwybod amseroedd trenau, ewch i https://tfwrail.wales

Beth yw'r orsaf fysus agosaf i Ganolfan Hamdden Sobell?

Mae nifer o orsafoedd bys o fewn daith gerdded fer o'r ganolfan hamdden. I gael gwybod am amseroedd bysiau, ewch i https://www.stagecoachbus.com/

Oes lleoedd parcio ar y safle ar gael?

Oes, bydd parcio am ddim ar y safle yn y ganolfan hamdden.

Oes angen i mi ddod â CV gyda fi ar y diwrnod?

NId yw CV yn orfodol, ond mae croeso i chi ddod â rhai ar hyd

A fydd unrhyw gymorth i lenwi ffurflenni cais?

Bydd cymorth ar gael ar gyfer chwilio am swyddi, yn ogystal â chanolfan ar wahân i gefnogi llenwi ffurflenni cais, a phob ymholiad arall.

A oes terfyn oedran i'r digwyddiad?

Na, mae croeso i bob oedran fod yn bresennol. Mae'r digwyddiad yn agored i ddisgyblion ysgol, yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd.

Pa fath o swyddi fydd ar gael?

Bydd swyddi llawn amser a rhan amser ar gael, yn ogystal â phrentisiaethau a rhaglenni graddedig sydd ar gael.

A allwch roi rhestr fer o'r cyflogwyr a fydd yn bresennol?

Trafnidiaeth i Gymru, HMRC, Dwr Cymru, Capgemini, GIG, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Stagecoach, Morgan Sindall, Yr Awyrlu Brenhinola llawer mwy.

A fydd gan bob un o'r cyflogwyr swyddi gwag?

Bydd, bydd gan bob cyflogwr swyddi gwag ar y diwrnod.