Mae'r cynllun mannau parcio i bobl anabl wedi dod i ben. Bydd modd cyflwyno cais unwaith eto ym mis Medi 2018.

Cilfach parcio unigol ar gyfer person anabl yw lle wrth y cwrbyn sy’n cael ei farcio gyda llinellau gwyn wedi’u paentio ar y ffordd, gydag arwydd cysylltiedig. Pwrpas y gilfach parcio yw helpu pobl y mae eu problemau symudedd yn golygu nad oes modd iddyn nhw gerdded yn bell, ac o ganlyniad, maen nhw angen help i barcio yn agosach at eu cartrefi.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.