Mae'r cynllun mannau parcio i bobl anabl wedi dod i ben.  Bydd modd cyflwyno cais unwaith eto ym mis Medi 2020.

Mae mannau parcio unigol ar gyfer pobl anabl yn fannau parcio ar ymyl y ffordd ac maen nhw wedi'u nodi â llinellau gwyn mewn siâp ‘blwch’ ynghyd ag arwydd. Nod y man parcio yw helpu pobl â nam symudedd sy'n methu â cherdded yn bell ac sy angen cymorth i barcio'n agos at eu cartrefi.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.