O bryd i'w gilydd, rhaid cau ffordd dros dro i draffig er mwyn gwneud gwaith ar y brif ffordd, neu ar gyfer digwyddiad ar y brif ffordd neu yn agos ati. Mae rhaid i'r Cyngor gyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig dros dro cyn cau ffyrdd.

Dyma restr o'r ffyrdd y mae RhCT wedi'u cymeradwyo yn ddiweddar i gau dros dro ac mewn argyfwng - cliciwch i weld manylion a chynlluniau'r cynnig:

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.