O bryd i'w gilydd, rhaid cau ffordd dros dro i draffig er mwyn gwneud gwaith ar y brif ffordd, neu ar gyfer digwyddiad ar y brif ffordd neu yn agos ati. Mae rhaid i'r Cyngor gyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig dros dro cyn cau ffyrdd.

Dyma restr o'r ffyrdd y mae RhCT wedi'u cymeradwyo yn ddiweddar i gau dros dro ac mewn argyfwng - cliciwch i weld manylion a chynlluniau'r cynnig:

T106-708 - Ffordd Penycoedcae, Penycoedcae - Manylion - Cynllun

T106-686 - Heol Mynydd Llanwynno, Aberpennar - Manylion - Cynllun

T106-677 - Heol Maendy a Heol Yr Eglwys, Pentre'r Eglwys - Manylion - Cynllun 1 - Cynllun 2

T106-581 - Stryd Catrin, Pontypridd

T106-590 - Stryd Canon, Aberdar

T106-596 - Heol Abernant, Aberdar

T106-602 - Stryd Morgan & Stryd Crossbrook, Pontypridd

T106-574 - Ffordd Penycoedcae, Penycoedcae

T106-573 - Stryd Crossbrook, Pontypridd

T106-575 - Stryd Volunteer, Pentre

T106-522 - Heol Llanilltud, Pontypridd

T106-524 - A4059 Aberdar

T106-528 - Holly Lane a'r Lon Ddienw rhwng Heol Llanofer a Heol Heol Merthyr, Ponypridd

T106-564 - Pont Sain Alban, Ty Newydd

T106-569 - Lon y tu ol i Stryd yr Eglwys a Llys Brynderwen, Glynrhedynog

T106-523 - Rhiw'r Mynach, Aberdar

T106-519 - Teras Clydach, Ynys-y-bwl

T106-507 -  Grisiau i Gerddwyr Pont St Albans, Tynewydd

T106-513 - Stryd Mary, Stryd Richard a Theras Tanycoed, Abercwmboi

T106-519 - Strydoedd Amrywiol, Cross Inn

T106-499 - Stryd Taf, Pontypridd

T106-501 - Heol-y-Sarn, Llantrisant

T106-502 - A4233 Pont Rheola Newydd, Y Porth

T106-503 - Strydoedd Amrywiol, Glynrhedynog i Ynys-hir

T106-471 - Strydoedd Amrywiol, Rhondda Cynon Taf

 

Lôn Smilog, Ynysmaerdy

Plan

Heol y Gogledd,  Y Porth

Plan

Cylchfan Heol Hirwaun, Aberdâr

Plan

Cylchfan Stryd Harriet, Aberdâr

Plan

Ffordd Ystad Ddiwydiannol, Ffynnon Taf

Plan

O Goitre Coed Isaf / Freeview Terrace i'r Lock House, Abercynon

Plan

Lamb Road, Heol yr Eglwys a Ffordd Ddienw sy'n arwain i Heol yr Arhosfan, Penderyn

Plan

Ffordd Ddienw i Gronfa Ddŵr Llwyn-onn

Plan

Ffordd Llantrisant a Ffordd Penycoedcae, Penycoedcae

Plan

Heol Rhyd-yr-helyg a Main Road,  Trefforest

Plan