Skip to main content
 

Cau Ffyrdd Dros Dro ac Mewn Argyfwng

O bryd i'w gilydd, rhaid cau ffordd dros dro i draffig er mwyn gwneud gwaith ar y brif ffordd, neu ar gyfer digwyddiad ar y brif ffordd neu yn agos ati. Mae rhaid i'r Cyngor gyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig dros dro cyn cau ffyrdd.

Dyma restr o'r ffyrdd y mae RhCT wedi'u cymeradwyo yn ddiweddar i gau dros dro ac mewn argyfwng - cliciwch i weld manylion a chynlluniau'r cynnig:

Gellir cyflwyno ceisiadau am orchmynion traffig dros dro trwy wefan RCT - I wneud cais, cliciwch yma.

T106-1578 - Heol Ynysybwl, Ynysybwl - Cynllun

T106-1514 - A4119 & Heol Miskin - Cynllun 1 - Cynllun 2

T106-1453 - Heol Berw, Pontypridd - Cynllun

T106-1543 - HEOL SANT ILLTYDS, Pentre'r Eglwys  - Cynllun

T106-1569 - Heol Abercynon / Heol Grover, Abercynon - Cynllun

T106-1513 - Stryd yr Afon, Trefforest - Cynllun

T106-1480 - Heol Blaenllechau, Blaenllechau - Cynllun

T106-1504 - Ffordd Yr Amlosgfa a Heol Cwmynysmintan, Llwydcoed - Cynllun

T106-1473 - Pont y Doctor, Pontypridd - Cynllun

T106-1481 - Heol Caerdydd, Glyn-taf - Cynllun

T106-1446 - Stryd Fawr, Llantrisant - Cynllun

T106-1378 - Ystad Ddiwydiannol Abergorki, Treorci - Cynllun

T106-1448 - Strydoedd a ffyrdd amrywiol yn Rhondda Cynon Taf - Cynlluniau  1 - 2 - 3 - 4 - Hysbysiad

T106-1472 - Heol Llwynypia, Tonypandy - Cynllun

T106-1423 - Strydoedd Amrywiol, Llanharan - Cynllun 

T106-1426 - Ffyrdd Amrywiol, Pontypridd - Cynllun - Hysbysiad

T106-1377 - Yr A4119 Tretomas i Gylchfan Trebanog - Cynllun - Hysbysiad

T106-1419 - Stryd y Taff, Pontypridd - Cynllun - Hysbysiad

T106-1357 - Gorymdeithiau Coffa 2023 - Hysbysiad

T106-1420 - Strydoedd amrywiol, Tonpentre - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Cynllun 3 - Hysbysiad

T106-1360 - Heol Pen-y-Bont, Llanharan - Cynllun - Hysbysiad

T106-1366 - Heol Caerdydd, Ffynnon Taf - Cynllun - Hysbysiad

T106-1399 - Heol Sardis, Pontypridd - Cynllun - Hysbysiad

T106-1368 - Stryd Edward  a Stryd Herbert, Abercynon - Cynllun - Hysbysiad

T106-1334 - Heol Gelliwion, Pontypridd - Cynllun - Hysbysiad

T106-1334 - Heol Caerdydd, Ffynnon Taf - Cynllun - Hysbysiad

T106-1354 - Heol-y-Felin, Ynys-y-bwl - Cynllun - Hysbysiad

T106-1359 - Ras Seiclo Taith Prydain 2023 - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Gwybodaeth

T106-1402 - Heol Tŷ Isaf - Cynllun

T106-1335 - Pant-y-Brad Road, Ffordd Llantrisant,  Tonyrefail - Cynllun

T106-1260 - Gwaun Bedw, Porth - Cynllun - Hysbysiad

T106-1333 - Strydoedd amrywiol, Trefforest - Cynllun

T106-1311 - Stryd Fawr, Pontypridd - Cynllun

T106-1248 - Heol Caerdydd, Glyn-taf - Cynllun

T106-1349 - Heol Rhondda, Pontypridd - Cynllun 

T106-1221 - A4119 Mwyndy i Groesfaen - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Cynllun 3

T106-1280 - Heol y Maendy, Tonpentre - Cynllun 1 - Cynllun 2

T106-1301 - Ffyrdd amrywiol, Rhigos a Hirwaun - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad

T106-1271 - Strydoedd amrywiol, Aberdar  - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Cynllun 3 - Hysbysiad

T106-1302 - Heol Caerdydd, Ffynnon Taf - Cynllun - Hysbysiad

T106-1286 - Stryd y Parc, Trefforest - Cynllun - Hysbysiad

T106-1273 - Strydoedd amrywiol, Porth - Cynllun 1 - Cynllun 2  - Hysbydiad

T106-1204 - Stryd Fawr & Stryd y Graig, Aberpennar - Cynllun

T106-1194 - Heol Ynys-hir, Ynys-hir - Cynllun

T106-1099 - Ystad Ddiwydiannol Gelli, Gelli - Cynllun

T106-1161 - Stryd y Nant a'r lon y tu ol i Stryd Yr Afon, Ystrad - Cynllun

T106-1111 - Maes y Ffynnon, Cwmbach - Cynllun

T106-1062 - A4119, Coedelai - Cynllun

T106-1056 - Stryd Fawr & Stryd y Graig Street, Aberpennar - Cynllun - Hysbysiad

T106-991 - Y Bont Wen, Pontypridd - Cynllun - Hysbysiad

T106-970 - Ffordd Llantrisant Road, Y Graig - Cynllun - Hysbysiad

T106-940 - Ffyrdd Amrywiol, Tonpentre - Cynllun - Hysbysiad

T106-966 - Stryd Fawr & Styd yr Eglwys, Llantrisant - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad

T106-937 - Stryd Yr Afon, Trefforesr - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad

T106-964 - Pont Heol Eirw, Porth - Cynllun

T106-922 - Ffyrdd Amrywiol, Llwydcoed - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad

T106-905 - Heol Caerdydd, Glyn-taf - Cynllun - Hysbysiad 

T106-916 - Heol Llwyncelyn, Porth - Cynllun - Hysbysiad

T106-912 - Stryd Margaret, Wattstown - Cynllun - Hysbysiad

T106-897 - A473 Heol Pen-y-Bont, Llanharan - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad

T106-858 - Stryd y Canon, Aberdar - Cynllun - Hysbysiad

T106-767 - Ffyrdd Amrywiol, Pontypridd - Cynllun

T106-815 - Pont Canol Tref Aberpennar - Cynllun - Hysbysiad

T106-819 - Ffordd Mynydd Y Maerdy - Cynllun - Hysbysiad 

T106-792 - Pont Ynysmeurig, Abercynon - Cynllun

T106-708 - Ffordd Penycoedcae, Penycoedcae - Manylion - Cynllun

T106-686 - Heol Mynydd Llanwynno, Aberpennar - Manylion - Cynllun

T106-677 - Heol Maendy a Heol Yr Eglwys, Pentre'r Eglwys - Manylion - Cynllun 1 - Cynllun 2

T106-564 - Pont Sain Alban, Ty Newydd

T106-507 -  Grisiau i Gerddwyr Pont St Albans, Tynewydd