Skip to main content
 

Cau Ffyrdd Dros Dro ac Mewn Argyfwng

O bryd i'w gilydd, rhaid cau ffordd dros dro i draffig er mwyn gwneud gwaith ar y brif ffordd, neu ar gyfer digwyddiad ar y brif ffordd neu yn agos ati. Mae rhaid i'r Cyngor gyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig dros dro cyn cau ffyrdd.

Dyma restr o'r ffyrdd y mae RhCT wedi'u cymeradwyo yn ddiweddar i gau dros dro ac mewn argyfwng - cliciwch i weld manylion a chynlluniau'r cynnig:

Gellir cyflwyno ceisiadau am orchmynion traffig dros dro trwy wefan RCT - I wneud cais, cliciwch yma.

T106-858 - Stryd y Canon, Aberdar - Cynllun - Hysbysiad

T106-767 - Ffyrdd Amrywiol, Pontypridd - Cynllun

T106-815 - Pont Canol Tref Aberpennar - Cynllun - Hysbysiad

T106-819 - Ffordd Mynydd Y Maerdy - Cynllun - Hysbysiad 

T106-792 - Pont Ynysmeurig, Abercynon - Cynllun

T106-708 - Ffordd Penycoedcae, Penycoedcae - Manylion - Cynllun

T106-686 - Heol Mynydd Llanwynno, Aberpennar - Manylion - Cynllun

T106-677 - Heol Maendy a Heol Yr Eglwys, Pentre'r Eglwys - Manylion - Cynllun 1 - Cynllun 2

T106-564 - Pont Sain Alban, Ty Newydd

T106-507 -  Grisiau i Gerddwyr Pont St Albans, Tynewydd