Skip to main content
 

Cau Ffyrdd Dros Dro ac Mewn Argyfwng

O bryd i'w gilydd, rhaid cau ffordd dros dro i draffig er mwyn gwneud gwaith ar y brif ffordd, neu ar gyfer digwyddiad ar y brif ffordd neu yn agos ati. Mae rhaid i'r Cyngor gyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig dros dro cyn cau ffyrdd.

Dyma restr o'r ffyrdd y mae RhCT wedi'u cymeradwyo yn ddiweddar i gau dros dro ac mewn argyfwng - cliciwch i weld manylion a chynlluniau'r cynnig:

Gellir cyflwyno ceisiadau am orchmynion traffig dros dro trwy wefan RCT - I wneud cais, cliciwch yma.

T106-1286 - Stryd y Parc, Trefforest - Cynllun - Hysbysiad

T106-1273 - Strydoedd amrywiol, Porth - Cynllun 1 - Cynllun 2  - Hysbydiad

T106-1204 - Stryd Fawr & Stryd y Graig, Aberpennar - Cynllun

T106-1194 - Heol Ynys-hir, Ynys-hir - Cynllun

T106-1099 - Ystad Ddiwydiannol Gelli, Gelli - Cynllun

T106-1161 - Stryd y Nant a'r lon y tu ol i Stryd Yr Afon, Ystrad - Cynllun

T106-1111 - Maes y Ffynnon, Cwmbach - Cynllun

T106-1062 - A4119, Coedelai - Cynllun

T106-1056 - Stryd Fawr & Stryd y Graig Street, Aberpennar - Cynllun - Hysbysiad

T106-991 - Y Bont Wen, Pontypridd - Cynllun - Hysbysiad

T106-970 - Ffordd Llantrisant Road, Y Graig - Cynllun - Hysbysiad

T106-940 - Ffyrdd Amrywiol, Tonpentre - Cynllun - Hysbysiad

T106-966 - Stryd Fawr & Styd yr Eglwys, Llantrisant - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad

T106-937 - Stryd Yr Afon, Trefforesr - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad

T106-964 - Pont Heol Eirw, Porth - Cynllun

T106-922 - Ffyrdd Amrywiol, Llwydcoed - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad

T106-905 - Heol Caerdydd, Glyn-taf - Cynllun - Hysbysiad 

T106-916 - Heol Llwyncelyn, Porth - Cynllun - Hysbysiad

T106-912 - Stryd Margaret, Wattstown - Cynllun - Hysbysiad

T106-897 - A473 Heol Pen-y-Bont, Llanharan - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad

T106-858 - Stryd y Canon, Aberdar - Cynllun - Hysbysiad

T106-767 - Ffyrdd Amrywiol, Pontypridd - Cynllun

T106-815 - Pont Canol Tref Aberpennar - Cynllun - Hysbysiad

T106-819 - Ffordd Mynydd Y Maerdy - Cynllun - Hysbysiad 

T106-792 - Pont Ynysmeurig, Abercynon - Cynllun

T106-708 - Ffordd Penycoedcae, Penycoedcae - Manylion - Cynllun

T106-686 - Heol Mynydd Llanwynno, Aberpennar - Manylion - Cynllun

T106-677 - Heol Maendy a Heol Yr Eglwys, Pentre'r Eglwys - Manylion - Cynllun 1 - Cynllun 2

T106-564 - Pont Sain Alban, Ty Newydd

T106-507 -  Grisiau i Gerddwyr Pont St Albans, Tynewydd