Os yw eich cerdyn teithio ar goll, wedi'i ddwyn neu wedi'i ddifrodi, gallwch archebu un arall drwy ffonio Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.