O 11 Medi 2019, Cerdyn Teithio Consesiynol yn cael eu cyhoeddi gan gwmni Trafnidiaeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.