Os yw eich cerdyn bws ar goll, wedi'i ddwyn neu wedi'i ddifrodi, cewch chi ofyn am un newydd.

Ffoniwch ni ar 01443 425001 neu ebost: GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk Caiff eich manylion eu nodi a chaiff cerdyn newydd ei anfon i'ch cyfeiriad cartref o fewn 5 diwrnod gwaith. 

Noder y bydd tâl o £7.00 am wneud hyn.

Fel arall, cewch chi ofyn am gerdyn bws newydd yn un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor.

Trefnwch apwyntiad mewn Canolfan ibobun i gael tocyn bws newydd

Cewch chi hefyd drefnu apwyntiad drwy ffonio 01443 425005.

Noder:

Os byddwch chi'n mynd i ganolfan IBobUn Aberdâr neu Bontypridd i ofyn am gerdyn newydd, bydd modd i staff argraffu cerdyn bws newydd ar eich cyfer yn ystod eich apwyntiad.  Mae hyn yn amodol ar a yw'r cyfarpar yn weithredol adeg eich cais. Bydd tâl o £7.00 am wneud hyn. 

Os byddwch chi'n mynd i ganolfan IBobUn y Porth neu Dreorci, neu os bydd rhywun yn gofyn am gerdyn newydd ar eich rhan yng nghanolfan IBobUn Aberdâr neu Pontypridd, caiff cerdyn bws ei anfon i'ch cyfeiriad cartref o fewn 7 diwrnod ar ôl hynny. Bydd tâl o £7.00 am wneud hyn.  

I ymholi ynghylch cerdyn nad yw wedi cyrraedd, ffoniwch 01443 425001 neu ebost: GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.