Skip to main content

Addysg ddewisol gartref

Mae Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf yn cydnabod yr hawl sydd gan bob plentyn i gael addysg.  Mae e'n cydnabod fod Addysg Ddewisol yn y Cartref yn ddewis dilys.

Mae'r polisi yma'n rhoi gwybodaeth i rieni/cynhalwyr, plant, phobl ifainc a phob gweithiwr proffesiynol yn Rhondda Cynon Taf sydd efallai'n ymwneud â phlant â phobl ifainc yn rhan o'u gwaith. Mae'n egluro cyfrifoldebau'r rhieni/cynhalwyr hynny sy'n addysgu eu plentyn yn y cartref, yn ogystal â Rhondda Cynon Taf fel awdurdod lleol.