Skip to main content

Hyfforddiant

 • Cyrsiau Hyfforddi
  Cwblhewch ffurflen ar gyfer pob cwrs hoffech chi ei fynychu.
 • Cyferiad
 • Ydych chi'n ystyried eich hun yn anabl?
 • Cwrs
  Nodwch y cyrsiau hoffech chi fanteisio arnyn nhw:
 • Cofiwch:
  Byddwn ni’n cadarnhau trefniadau cadw lle mewn llythyr 7 – 10 o ddiwrnodau cyn dyddiad cynnal y cwrs. Os nad oes modd i chi ddod i’r cwrs ac rydych chi wedi cadw lle, rhowch wybod i Janet Jenkins – Swyddog Materion Datblygu Llywodraethwyr cyn gynted ag y bo modd. Os na fydd digon o alw, byddwn ni’n gohirio’r cwrs ac yn cynnig dewis arall pan fo modd.