• Cyrsiau Hyfforddi
    Cwblhewch ffurflen ar gyfer pob cwrs hoffech chi ei fynychu.
  • Cyferiad
  • Ydych chi'n ystyried eich hun yn anabl?
  • Cwrs
    Nodwch y cyrsiau hoffech chi fanteisio arnyn nhw:
  • Cofiwch:
    Byddwn ni’n cadarnhau trefniadau cadw lle mewn llythyr 7 – 10 o ddiwrnodau cyn dyddiad cynnal y cwrs. Os nad oes modd i chi ddod i’r cwrs ac rydych chi wedi cadw lle, rhowch wybod i Janet Jenkins – Swyddog Materion Datblygu Llywodraethwyr cyn gynted ag y bo modd. Os na fydd digon o alw, byddwn ni’n gohirio’r cwrs ac yn cynnig dewis arall pan fo modd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.