Ym mis Medi 2015, unodd Ysgol Gynradd Pentre ac Ysgol Gynradd Treorci ar safle Ysgol Gynradd Treorci.

Cafodd safle Ysgol Gynradd Treorci ei ailaddurno a'i ailfodelu, a chafodd bloc ystafelloedd dosbarth ei adeiladu.

Mae disgwyl i'r gwelliannau hyn wella ansawdd y ddarpariaeth a deilliannau addysgol y disgyblion.

Oriel luniau

 

Newyddion

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.