Skip to main content

Ysgol Gynradd Treorci

Ym mis Medi 2015, unodd Ysgol Gynradd Pentre ac Ysgol Gynradd Treorci ar safle Ysgol Gynradd Treorci.

Cafodd safle Ysgol Gynradd Treorci ei ailaddurno a'i ailfodelu, a chafodd bloc ystafelloedd dosbarth ei adeiladu.

Mae disgwyl i'r gwelliannau hyn wella ansawdd y ddarpariaeth a deilliannau addysgol y disgyblion.

Oriel luniau

 

Newyddion