Cafodd Ysgol Gynradd Cymuned Ynys-boeth ei hagor yn 2012 yn sgil cyfuno Ysgol Babanod Ynys-boeth ac Ysgol Iau Ynys-boeth.

Yn 2013, symudodd yr ysgol i adeilad newydd ar safle Ysgol Iau Ynys-boeth.

Mae iddi 7 ystafell ddosbarth, gan gynnwys dosbarth meithrin, prif neuadd, derbynfa ac ardal addysgu allanol.

Hoffech chi ragor o wybodaeth am y prosiect yma? Anfonwch ebost i Garfan Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.