Yn 2012, datblygodd Ysgol Gyfun Llanhari yn ysgol sy'n darparu addysg i ddisgyblion rhwng 3 a 19 oed. Datblygiad arloesol oedd hwn a welodd swm sylweddol o arian yn cael ei fuddsoddi yn yr ysgol.

Mae'r ysgol nawr yn cynnwys bloc sydd wedi'i adnewyddu ar gyfer 240 o ddisgyblion o oed cynradd. Roedd lle eisoes ar gyfer 950 o ddisgyblion o oed uwchradd.

ysgolllanhari
llanhari-artistimpression

Hoffech chi ragor o wybodaeth am y prosiect yma? Anfonwch ebost i Garfan Ysgolion yr 21ain Ganrif

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.