Skip to main content

Ysgol Gynradd Llwyncrwn

Cafodd Ysgol Gynradd Llwyncrwn ei hehangu. Cafodd bloc dosbarthiadau plant iau'r ysgol ei ddymchwel, a chafodd adeilad newydd ei adeiladu yn ei le. Mae hyn, felly, wedi cymryd lle cyfleusterau'r ysgol, oedd wedi dyddio.

Cafodd yr ysgol ei hagor ym mis Hydref 2015. Mae'r ysgol yn cynnwys adeiladau arbenigol sy'n cynnig cyfleusterau golau a modern.

Llwyncrwn Primary School - New Junior Block-18
Llwyncrwn Primary School - New Junior Block-52
Llwyncrwn Primary School - New Junior Block-8

Mae disgwyl i'r gwelliannau hyn wella ansawdd y ddarpariaeth a deilliannau addysgol y disgyblion.