Skip to main content

Campfa

Mae Pwll Nofio Bronwydd bellach yn gartref i gampfa newydd sbon sydd ag ystod wych o offer i chi fanteisio arnyn nhw. Mae modd i chi gael mynediad di-ben-draw, sesiwn sefydlu a chymorth gan staff yn rhan o'ch o'ch  Aelodaeth Hamdden am Oes.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen Campfa Bronwydd

Amserlen Campfa Bronwydd
DYDDamser
Llun 07:00 - 21:00
Mawrth 08:00 - 21:00
Mercher 07:00 - 20:00
Iau 08:00 - 21:00
Gwener 07:00 - 19:00
Sadwrn 08:00 - 15:00
Sul 08:00 - 15:00
Cyfleusterau'r gampfa
Cyfleusterau'r gampfa
3 Peiriant trawsymarfer
5 Melin draed
3 Beic
2 Watt bikes
2 Peiriant rhwyfo
4 Peiriant Octane
1 synrgy 360T
1 Peiriant gwrthsefyll ar gyfer y coesau (eistedd)
1 Peiriant pwli addasadwy deuol
1 Peiriant estyn ar gyfer y coesau
1 Peiriant tynnu
1 Peiriant rhwyfo (eistedd)
1 Peiriant gwrthsefyll ar gyfer y frest
1 Cyfarpar gên i'r bar a chodi o'r bar
1 Half rack
3 Mainc codi pwysau addasadwy
1 Peiriant cyrlio ar gyfer y coesau (eistedd)
1 Peiriant cyrlio ar gyfer y cyhyrau deuben
1 Peiriant ar gyfer y corff uchaf (Fly / Delt)
Dymbels (2.5kg i 30kg – cynyddu mewn 2.5kg)

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda phlant i fod yn y gampfa.