Skip to main content

GWERSI NOFIO A GWEITHGAREDDAU

GWERSI NOFIO A GWEITHGAREDDAU
Archwiliwch yr ystod o wersi nofio a gweithgareddau sydd ar gael i bobl o bob oed a gallu yn eich Canolfan Hamdden leol.
GWERSI NOFIO I'R CYHOEDD
Girl-Swimming-Pool-Side-600x500
Dyma'r ffordd berffaith i gyflwyno'ch plentyn i'r dŵr a datblygu ei hyder. 4 mis - 3 blwydd.
Rhondda-Sports-Centre
Y rhaglen Tonnau yw cam nesaf y llwybr dysgu nofio. 4 oed +.
Adult-Swimming-600x350
Sesiynau sydd ar gael i ddysgwyr newydd a nofwyr sydd am wella meysydd penodol.
Swimming-Disabled-Facilities
Gwelwch ein gwersi un-wrth-un, wedi'u teilwra, sydd ar gael i oedolion a phlant ag anableddau corfforol ac ymddygiadol.
Swimming-Girl-600x500
Dyma'r cam delfrydol nesaf i nofwyr ifainc hyderus, penderfynol.
Life-Guarding-600x350
Mae sesiynau achub bywydau yn gyfle perffaith i nofwyr ifainc hyderus ddatblygu eu sgiliau.
Diving-Icon
Mae gwersi plymio yn rhan o'n cyfleoedd cynhwysfawr i bobl ifainc ddatblygu eu sgiliau yn y dŵr.
General-Info
Gwelwch ein gwybodaeth gyffredinol a pholisïau am nofio i wella eich profiad a phrofiad pobl eraill.