Skip to main content

Ddewis Canolfan

Bydd ein cyfleusterau hamdden ar gau o 20 Rhagfyr, a bydd y cyfyngiadau Rhybudd COVID Lefel 4. Bydd pob cytundeb aelodaeth misol a blynyddol yn cael ei rewi.

Canolfan Chwaraeon Abercynon

Cyfeiriad: Parc Abercynon, Abercynon, CF45 4UY
E - bost: CChAbercynon@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 570022

Pwll Nofio Bronwydd

Cyfeiriad: Caemawr Road, Porth, CF39 9BY
E - bost: pnBronwydd@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 682817

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Cyfeiriad: Fairfield Lane, Rhydyfelin, CF37 5LN
E - bost: CHDdraenen-wen@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 842873

Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref

Cyfeiriad: Central Park, Church Village, CF38 1RJ
E - bost: CHLlanilltudFaerdref@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 201722

Canolfan Hamdden Llantrisant

Cyfeiriad: Southgate Park, Llantrisant, CF72 8DJ
E - bost: CHLlantrisant@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 224616

Llys Cadwyn

Cyfeiriad: Llys Cadwyn 1, Pontypridd, CF37 4TH

Ebost: LeisureLlysCadwyn@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 562211

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach

Cyfeiriad: East Street, Tylorstown, CF43 3HR
E - bost: CChCwmRhonddafach@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 570012

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

Cyfeiriad: Gelligaled Park, Ystrad, CF41 7SY
E - bost: CChCwmRhondda@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 570011

Canolfan Hamdden Sobell

Cyfeiriad: The Ynys, Aberdare, CF44 7RP
E - bost: CHSobell@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01685 870111

Canolfan Hamdden Tonyrefail

Cyfeiriad: Ty'n y Bryn Park, Waunrhydd Road, Tonyrefail, CF39 8EW
E - bost: CHTonyrefail@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 670578