Skip to main content

Newyddion & Promotion

Hamdden am Oes Nadolg

Hamdden am Oes Nadolg
Disgrifiad
Oriau Agor

Taith Hamdden am Oes Siôn Corn

Taith Hamdden am Oes Siôn Corn
Disgrifiad
Mae Siôn Corn yn mynd ar daith a bydd e'n galw ym mhob un o'n Canolfannau Hamdden am Oes - gan ddod â'i sled, ei ogof ac efallai hyd yn oed ychydig o eira gydag ef.

Lido Ponty: sesiynau nofio Dydd San Steffan

Lido Ponty: sesiynau nofio Dydd San Steffan
Disgrifiad
Mae modd i Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, gadarnhau y BYDD sesiynau nofio Dydd San Steffan yn ei ho ho hôl unwaith eto yn 2019.

Sesiwn gyntaf am ddim yng nghampfa newydd Canolfan Hamdden Sobell

Sesiwn gyntaf am ddim yng nghampfa newydd Canolfan Hamdden Sobell
Disgrifiad
Yn dilyn buddsoddiad o £300,000, mae campfa Hamdden am Oes a stiwdio droelli newydd sbon Canolfan Hamdden Sobell bellach ar agor, ac mae modd i chi gael eich sesiwn gyntaf yno AM DDIM!

Ymarfer Corff i Famau!

Ymarfer Corff i Famau!
Disgrifiad
Mae cynllun 'Made for Mams' wedi'i ddatblygu gan Chwaraeon RhCT a Hamdden am Oes i helpu menywod sy'n dymuno cadw'n heini yn ystod eu beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth.

Hamdden am Oes am 7 diwrnod am £7

Hamdden am Oes am 7 diwrnod am £7
Disgrifiad
Ailgydiwch mewn gweithareddau hamdden gyda thocyn saith diwrnod anhygoel Hamdden am Oes am £7.

Mae offer campfa newydd sbon yn cael ei osod yng Nghanolfan Hamdden Sobel

Mae offer campfa newydd sbon yn cael ei osod yng Nghanolfan Hamdden Sobel
Disgrifiad
Mae offer campfa newydd sbon yn cael ei osod yng Nghanolfan Hamdden Sobell, a hynny drwy fuddsoddiad o dros £300,000 i ddarparu'r cyfleusterau gorau posibl i drigolion.

Bydd y broses gofrestru ar gyfer Rasys Ffordd Nos Galan yn agor o ddydd Llun

Bydd y broses gofrestru ar gyfer Rasys Ffordd Nos Galan yn agor o ddydd Llun
Disgrifiad
Bydd y broses gofrestru ar gyfer Rasys Ffordd Nos Galan yn agor o 9 Medi, lle bydd y cylch cyntaf o leoedd (tua 2,000) yn cael ei ryddhau.

Lido Ponty'n Croesawu 60,000 o Ymwelwyr y Tymor yma

Lido Ponty'n Croesawu 60,000 o Ymwelwyr y Tymor yma
Disgrifiad
Drwy'r gwynt a'r glaw a'r heulwen braf, mae pobl wedi heidio yn eu miloedd i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, dros wyliau'r haf.

Daeth 40,000 o bobl i Lido Ponty Cyn Gwyliau'r Haf!

Daeth 40,000 o bobl i Lido Ponty Cyn Gwyliau'r Haf!
Disgrifiad
Mae dros 40,000 o bobl eisoes wedi mwynhau Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, ers iddo ail-agor ar gyfer tymor 2019 – mae rhai wedi teithio cyn belled â Dyfnaint, Essex a Swydd Rydychen.
Arddangos 1 I 10 O 31
Blaenorol 1 2 3 4 Nesaf