Skip to main content

Chwaraeon dan do

Dyma gyfle i chi fanteisio ar ystod wych o gyfleusterau chwaraeon dan do ein Canolfan.

Mae eich Aelodaeth Hamdden am Oes yn rhoi cyfle i chi chwarae sboncen, badminton a thennis bwrdd am ddim mor aml ag yr hoffech chi. Mae'r aelodau hefyd yn cynnwys cyfleuster llogi offer AM DDIM (blaendal).

Mae croeso i unigolion nad ydyn nhw'n aelodau logi ein cyrtiau a'n hoffer.

Os ydych chi'n awyddus i chwarae gêm o sboncen gyda ffrind neu logi cae pêl-droed pum ochr, bwriwch olwg ar ein rhestr gyffredinol o brisoedd a chysylltu â ni am ragor o wybodaeth.

Bwriwch olwg ar y tabl isod am eich canolfan, sy'n rhoi trosolwg o'r prisoedd o ran llogi neuadd chwaraeon.

Cysylltwch â'ch canolfan hamdden leol i drafod eich gofynion fel bod modd i ni eich helpu chi i ddewis yr opsiwn cywir.

Indoor Sport Timetable
Canolfan Chwaraeon dan do (5 o'r neilltu, Pêl - rwyd etc)llogi pêl
  £46 / £28 Consesiwn £10.50
Canolfan Chwaraeon Abercynon Ydw Ydw
Pwll Nofio Bronwydd - -
Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen Ydw Ydw
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref Ydw Ydw
Canolfan Hamdden Llantrisant Ydw Ydw
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach Ydw Ydw
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Ydw Ydw
Canolfan Hamdden Sobell Ydw Ydw
Canolfan Hamdden Tonyrefail Ydws Ydw
Ydych chi eisiau cadw lle ar y gweithgaredd yma?