Skip to main content

Pwll Nofio

Mae gan Ganolfan Hamdden Llantrisant bwll mawr a phwll bach, gan ddarparu cyfleoedd perffaith ar gyfer nofwyr proffesiynol a hamdden, dysgwyr ifainc a theuluoedd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM
Oedolion - £3.55
Gostyngiadau - £2.15
Dros 60 oed - AM DDim
Plant o dan 5 oed -AM DDIM( Darllen y Polisi Mynediad - Cymhareb Rhiant/Plentyn)

Abercynon---Swimming---Children---Juniors---Adults-13

Prif Bwll Nofio

Swimming Pool Timetable
Dydd LlunAMSER
Nofio mewn Lonydd 07:00 - 08:55
Nofio mewn Lonydd 12:30 - 13:15
Nofio i'r cyhoedd 15:00 - 18:10
Nofio mewn Lonydd 18:10 - 19:30
Dydd Mawrth 
Nofio mewn Lonydd 07:00 - 10:00
Nofio i'r cyhoedd 10:00 - 14:00
Nofio mewn Lonydd 14:00 - 15:45
Gwersi nofio i Blant 16:00 - 19:25
Gwersi nofio i Oedolion Dechreuwyr 19:30 - 20:00
Gwersi nofio i Oedolion Canolradd 20:00 - 20:30
Nofio mewn Lonydd 20:30 - 21:30
Dydd Mercher 
Nofio mewn Lonydd 07:00 - 08:55
Nofio mewn Lonydd 12:30 - 13:15
Nofio i'r cyhoedd 15:00 - 15:55
Gwersi nofio i Blant 16:00 - 18:15
Nofio i'r cyhoedd 18:15 - 19:30
Erobeg dŵr 19:30 - 20:30
Nofio mewn Lonydd 20:30 - 21:30
Dydd Iau 
Nofio mewn Lonydd 07:00 - 08:55
Nofio i bobl 50+ oed (Ochr fas y pwll yn unig) 14:00 - 15:00
Nofio i'r cyhoedd 15:00 - 16:00
Erobeg dŵr 20:00 - 21:00
Dydd Gwener 

Nofio mewn Lonydd

07:00 - 08:55

Nofio mewn Lonydd

12:30 - 13:15
Nofio i'r cyhoedd 15:00 - 16:00
Dydd Sadwrn 
Nofio mewn Lonydd 07:15 - 08:25
Gwersi nofio i Blant 08:30 - 11:55
Nofio i'r cyhoedd 15:00 - 17:00
Dydd Sul 
Nofio i'r cyhoedd 10:15 - 12:00
Nofio i'r cyhoedd 13:00 - 18:00
Erobeg dŵr 18:00 - 19:00
Nofio mewn Lonydd 19:00 - 20:00

Pwll Nofio Bach

Amserlen y pwll nofio bach
Dydd LlunAMSER
Nofio i'r Cyhoedd 15:00 - 19:00
Dydd Mawrth 

Nofio i'r cyhoedd

10:00 - 12:00

Sblash, Canu a Dysgu

Sesiwn mynediad agored i fabanod a phlant bach rhwng 4 mis a 3 oed. Am ddim i aelodau Hamdden am
Oes IAU sy'n dod yng nghwmni un oedolyn sy'n gymwys ar gyfer mynediad am ddim.

14:30 - 15:30

Gwersi Nofio i Fabanod a Phlantos Bach

16:20 - 18:35

Gwersi nofio i Blant

16:20 - 18:35
Dydd Mercher 

Nofio i'r cyhoedd

15:00 - 15:45
Gwersi Nofio i Fabanod a Phlantos Bach 15:45 - 17:55
Gwersi nofio i Blant 15:45 - 17:55
Nofio i'r cyhoedd 18:00 - 20:00
Dydd Iau 

Nofio i'r cyhoedd

12:30 - 18:45

Dydd gwener 
Nofio i'r cyhoedd

15:00 - 18:45

Dydd Sadwrn 
Gwersi Nofio i Fabanod a Phlantos Bach / Gwersi Nofio i Blant 08:45 - 12:10
Nofio i'r cyhoedd 14:00 - 17:00
Dydd Sul 

Nofio i'r cyhoedd

09:00 - 15:00 

(Sesiynau fesul awr – yn dechrau ar yr awr, bob awr. Mae modd cadw lle 10 munud cyn pob sesiwn.

Cyntaf i'r felin gaiff falu)

09:00 - 18:30

NODWCH: FYDDWN NI DDIM YN CANIATÁU MYNEDIAD I'R PWLL YN HWYRACH NA 45 MUNUD CYN DIWEDD Y SESIWN

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

NODWCH:  Yn ystod Gwyliau Blanc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.